Världens äldsta skadedjur

Pharao Akhenaton

Arkeologerna kan från insekterna få viktiga vittnesbörd om ännu tidigare människor än dem i det gamla Egypten. I Japan har arkeologen Hiroki Obata vid Kumamotouniversitetet länge forskat om den äldsta japanska kulturen, jomon, som är känd för bland annat tillverkning av de äldsta lerföremålen i världen 14000 år f Kr. Redan 2003 fann Obata och hans kollegor små insektsavtryck i jomonföremål av lera.

När forskarna fyllde ut hålrummen med silikon och närstuderade dem, visade de sig vara avtryck av cirka 4000 år gamla majsvivlar, som pressats in i lerföremålen när dessa tillverkades. Jomonfolket var jägare och samlare, och fyndet av majsvivlarna, som angriper spannmålslager, stämde väl med forskarnas teori om att risodling hittade hit från Korea vid denna tid.

Vivlar kan vara de äldsta skadedjuren

Nu har Obata hittat förmodade majsvivelavtryck i lerföremål, som är 9000 år gamla och som därför är de äldsta exemplen på skadedjur hos människan. Hittills har man ansett att majsvivlarna mötte de tidiga åkerbrukarna i sydvästra Asien, varefter vivlarna anpassade sig till dessa och blev en permanent del av vårt liv. Har Obata rätt, måste majsvivlarna dock ha spridit sig till Japan och levt sida vid sida med jomonfolket, långt innan man började odla ris.

En annan tolkning är dock möjlig. Andra forskare anser att majsvivlarna vittnar om att jomonfolket bedrev ett ännu mycket tidigare åkerbruk för 9000 år sedan.

Oavsett om det gäller det gamla Egypten, mocheindianerna i Peru eller jomonkulturen i Japan har insekterna på allvar hamnat på tapeten. De små krypen har nämligen nyckeln, som kan öppna dörren till ny kunskap om gamla kulturer.

Blow fly

Lik invaderas av miniarmé

När insekter anländer till ett lik, lägger de ägg som utvecklas till larver. Dessa förpuppar sig så småningom, och till sist ”kläcks” de som vuxna insekter. När insekterna anländer, och hur lång tid deras livscykel tar, beror bland annat på temperatur och fuktighet. Nedanstående tidsangivelser tar sin utgångspunkt i ett varmt klimat, till exempel i det gamla Peru.

Efter 1–2 dygn: De första spyflugorna anländer till liket och läger ägg i kroppens hålrum. Redan ett dygn senare kläcks larverna och börjar äta.

Efter 2–3 dygn: Rovskalbaggar anländer och deltar i måltiden.

Efter 5–7 dygn: Köttflugor anländer till liket. De lägger inte ägg utan placerar sina larver i liket.

Efter 8 dygn: Asbaggar, kackerlackor och myror börjar invadera liket och äta.

Efter 12–15 dygn: En ny generation av spyflugor lämnar sina puppor och kan flyga iväg.

Efter 14–17 dygn: De första husflugorna anländer nu till liket och lägger sina ägg.

Efter 16 dygn: Den nya generationen av spyflugor kan nu börja lägga ägg.

Efter 17–23 dygn: En ny generation av köttflugor lämnar sina puppor. Samtidigt anländer parasitsteklar till liket och lägger sina ägg i puppor, som tillhör köttflugorna.

Efter 25–29 dygn: En ny generation av husflugor lämnar liket.

Efter 31–36 dygn: En ny generation av parasitsteklar kläcks.