Varför sticker myggor alltid samma offer?

Tills helt nyligen har det varit oklart varför vissa människor i stort sett slipper undan myggstick, medan andra fungerar som myggmagneter. Forskarna har trott att de lyckligt lottade helt enkelt utsöndrar färre eller inga av de doftämnen som drar till sig de blodsugande insekterna. Ny forskning vid brittiska Rothamsted Research visar dock att orsaken är en annan. Personer som sällan blir stuckna utsöndrar ett slags kemiskt kamouflage, som gör att myggen inte kan hitta dem. Kamouflaget består av doftämnen, som döljer de dofter som myggorna går efter. Forskarna har lyckats isolera de speciella doftämnena genom att placera personer i en form av sovsäck, där de exakt har kunnat mäta vad de utsöndrar. De speciella doftämnena kan inte registreras av människor. I ett försök fick en handfull myggplågade försökspersoner sin kropp sprayad med doftämnen från personer som sällan blir stuckna. Resultatet blev mycket riktigt att försökspersonerna fullkomligt förlorade sin dragningskraft på myggor.