Varför söker sig insekter mot ljus?

Nattinsekter är alltid nära ljus. Varför är de inte aktiva på dagen om de tycker så mycket om ljuset?

Nattinsekter dras inte till ljus för att de tycker om det. De tror däremot att det är månens strålar. Många insekter orienterar sig med hjälp av månen som är så långt bort att dess ljusstrålar i praktiken är parallella, när de träffar jorden. Ljustrålarna från en lampa är emellertid inte parallella utan strålar ut åt alla håll. Det får insekternas navigationssystem att kollapsa. I sitt försök att flyga rakt måste de hela tiden korrigera kursen och det tar inte lång tid, innan de förlorar orienteringen och flyger runt i cirklar.