Varför lockar starkt ljus till sig insekter?

Forskarna har flera förklaringar på varför vissa flygande insekter attraheras starkt av konstgjort ljus.

Insects swarming around lamp

Insektsforskare har i många år använt ljusfällor för att fånga nattaktiva, flygande insekter. Erfarenheterna av detta är att vissa insektsarter starkt attraheras av ljuset från lamporna, medan andra arter blir förvirrade eller till och med avskräckta av ljuset. Dessutom närmar sig vissa insekter till att börja med ljuset men flyger bort, när de kommer för nära. Forskarna har flera teorier om varför vissa flygande insekter starkt attraheras av konstgjort ljus.

Enligt forskarna kan det slå fel i insekternas orienteringsförmåga. En del flygande insekter navigerar nämligen efter månskenet. En lampa kan uppfattas som en extra måne, vilket kan utlösa en felreaktion i insekternas nervsystem.

Insect lamp

En del forskare anser också att det kan vara värmen från lamporna, som lockar. Dessutom är många blommor som insekterna pollinerar på natten ofta vita eller bleka, och därför har dessa insekter kanske en instinkt, som får dem att söka sig mot ljusa objekt i mörkret.

Många insekter har också ett behov av att söka sig till så kallade svärmarmärken, som används som mötesplatser till exempel i samband med parning. Slutligen söker vissa insekter sig mot ljus för att kunna använda sitt viktigaste sinne – synsinnet.