Varför flyger flugor runt lampor?

Jag har undrat över varför flugor flyger runt lampor, som hänger ned från taket. Vad beror det på?

Flugor flyger runt och inuti en blå lampa
© Shutterstock

Det är den så kallade lilla husflugan som man ofta kan se kretsa i oregelbundna flygmönster i våra bostäder. Många insekter dras till ljus, men det är inte förklaringen på husflugornas särpräglade flygbeteende. Kretsandet sker nämligen också omkring till exempel släckta lampor. Faktum är att det bara är flughannar som flyger runt lampor som hänger ned från taket. Förklaringen skall sannolikt sökas i flugornas naturliga miljö, som är skogen. I skogen bildar hannarna nämligen ofta mindre svärmar under träden omkring ett så kallat svärmarmärke, som till exempel kan vara en gren på ett stort träd. Svärmandet är ett led i flugornas parningsspel, under vilket flughonorna flyger in i den stora svärmen av hannar för att para sig.