Stämmer det att flugor alltid vänder sig om på rygg när de dör?

Döda flugor på fönsterbrädan ligger i stort sett alltid med buken uppåt, men varför lägger de sig så när de dör?

Fluga
© MELVIN YEU/SCIENCE PHOTO LIBRARY/SHUTTERSTOCK

Flugorna lägger sig inte medvetet på rygg när deras liv ebbar ut.

I stället beror flugornas vanliga dödsställning på att de och flera andra insekter väger relativt lite och har en tyngdpunkt som befinner sig högst upp i kroppen.

När insekterna dör slappnar benen av och viks in under kroppen, på samma sätt som den mänskliga handen knyter sig en smula när den slappnar av.

De invikta benen försämrar flugans balans så att den lätt tappar balansen och rullar runt sin horisontella axel.

Overophedning dræber fluen

Överrepresentationen av döda flugor i ryggläge kan också bero på att det innebär en risk för flugan att hamna på rygg medan den lever.

Vanligtvis kan den vända sig om genom att skjuta på med vingarna eller ett par ben på den ena sidan, men skador, ålderdom, förgiftning, törst eller överhettning kan hämma dess rörelser och koordination.

Därför kan den inte vända sig om den hamnat på rygg – exempelvis på en varm och solbelyst fönsterbräda. Och då tar det inte lång tid innan flugan dör av uttorkning.

Insekter kan dö i många olika ställningar

1. Döden på rygg

© Shutterstock

En fluga hamnar ofta på rygg om den dör i flykten av exempelvis giftspray eller av ålderdom.

Det beror på att flugans tyngdpunkt ligger överst i kroppen och därmed gör att flugan slår runt. Men det sker inte alltid.

2. Döden på sidan

© Shutterstock

När flugan dör viker den i regel in benen under sig så att kroppen faller åt sidan.

Om vingarna är utfällda hindrar dessa flugan från att hamna på rygg

3. Den krampaktiga döden

© Melvin Yeu/Science Photo Library

Insekter som angrips av parasiter kan ofta dö i märkliga ställningar.

Vanligtvis dör de angripna insekterna i positioner och på platser som gör att sjukdomsorganismerna bäst kan spridas och angripa andra insekter.