Stämmer det att flugor alltid vänder sig om på rygg när de dör?

Döda flugor i fönsterkarmen ligger i stort sett alltid med benen i vädret. Men varför lägger de sig så när de dör?

Døde fluer
© Shutterstock

Flugor lägger sig inte medvetet på rygg i livets slutskede.

I stället beror flugornas vanliga dödsställning att de – och många andra insekter – väger relativt lite och har sin tyngdpunkt i övre delen av kroppen.

När insekterna dör slappnar deras ben av och viker in sig under kroppen, på samma sätt som människohanden knyts lite när den är avslappnad.

De hopvikta benen minimerar flugans balans, så att den lätt faller om sin horisontella axel och insekten hamnar på rygg.

Överhettning dödar flugan

Överrepresentationen av ryggliggande, döda flugor kan också bero på att det är fatalt att välta på rygg medan den fortfarande lever.

Vanligtvis kan flugor vända sig genom att skjuta ifrån med vingarna eller ett par ben på ena sidan, men skador, ålderdom, förgiftning, törst eller överhettning kan hämma en flugas rörelser och koordination, så att den till slut dör i den ryggliggande positionen.

Därför kan flugor exempelvis sällan vända sig om när de väl har hamnat på rygg i en soluppvärmd fönsterkarm. Sedan tar det inte lång tid innan flugan dör av uttorkning.

Om vingarna sprids ut lite hamnar flugan sannolikt på sidan.

Inträffar döden till följd av parasiter kan en fluga sluta sitt liv i hela andra positioner, som parasiten utnyttjar till att spridas vidare.

Flugor dör i olika positioner

Flugor dör inte alltid på rygg. Positionen beror på varför de avled.

Død flue ligger på ryggen
© Shutterstock

1. Flugan landar på rygg

Dör en fluga i luften av exempelvis bekämpningsmedel eller av ålderdom hamnar den oftast på rygg. Den landningen beror på att flugans tyngdpunkt ligger högst upp i kroppen vilket får den att vändas runt.

Død flue ligger på siden
© Shutterstock

2. Faller ned på sidan

När flugan dör viker den i regel in benen under sig, så att kroppen välter. Om vingarna är lite utfällda förhindrar de att flugan faller på rygg, utan ser till att den i stället ligger på sidan.

Død flue i kramper
© Melvin Yeu/SPL

3. Flugan dör i kramper

Insekter som exempelvis angrips av parasiter uppvisar ett stört beteende som får dem att avsluta sitt liv i ovana ställningar. De dör ofta i positioner och på platser som hjälper sjukdomsorganismerna att spridas och infektera andra insekter.