Sover insekter?

Insekter tycks alltid vara aktiva. Sover de aldrig?

Humla sover på en gul blomma
© Shutterstock

Forskarna har länge tvivlat på huruvida insekter sover. Problemet är att deras hjärnor är för små för att man ska kunna mäta deras hjärnvågor. Nyligen har emellertid amerikanska forskare undersökt saken med en ganska enkel metod. Slutsatsen är att insekterna faktiskt sover – eller i varje fall har ett beteende, som påminner om sömn.

Vid försöket spärrades några banaflugor in i små glas. Varje gång en fluga hade suttit stilla i mer än en minut, bankade forskarna upp den. Efterhand som natten framskred, måste man banka hårdare och hårdare på glaset, innan flugorna reagerade. Flugorna verkade alltså kompensera för den förlorade nattsömnen med en djupare sömn.

LÄS OCKSÅ: De fem värsta insektssticken

I en ny försöksomgång lät forskarna bananflugorna få sin normala nattsömn, och bortsett från små sprättningar med benen förhöll de sig i genomsnitt lugna i sju timmar per natt. Flugorna drog sig dessutom tillbaka till bestämda platser i glasen och lät huvudet sjunka ner i en särskild position, som forskarna nu kallar för bananflugans sovställning.

Därefter matades flugorna under en rad nätter med kaffe, och koffeinet hade en mycket tydlig effekt. Under de nätter, då flugorna hade fått kaffe, var de mycket aktivare än andra nätter.

Tidigare försök med kackerlackor och bin har visat att även de har ett beteende, som påminner om sömn. Forskarna hoppas att fler försök med insekter kan bidra till att förklara vad som styr levande väsens behov av sömn.