Kan kaffesump döda myror?

Kan kaffesump användas som insektsmedel?

Kan kaffesump döda myror

Listan över mirakelmedel för bekämpning av skadedjur innehåller allt från öl och äggskal till hundhår.

Ett av de mest spridda medlen är kaffesump, som bland annat sägs vara fantastiskt för att antingen bekämpa myror eller hålla dem borta från hus och terrasser. Ett annat mirakelmedel är diskmedel, som bland annat ska fungera mot bladlöss.

Myror tackar nej till kaffe

Det finns inga vetenskapliga belägg för att kaffesump fungerar som insektsmedel mot myror. Kaffesump innehåller visserligen koffein, som är giftigt, men för att ha effekt på myror och andra skadedjur måste det användas i mycket högre koncentrationer.

Diskmedel eller tvål är mycket effektivare och har länge använts som insektsmedel av bland annat trädgårdsmästare. Medlet verkar på alla insekter i större eller mindre grad. Enda nackdelen är att tvållösningen måste täcka djuren för att fungera som insektsmedel.

Diskmedel är effektivt mot myror

Diskmedel eller en tvållösning kan verka på en insekt på flera olika sätt. Vilket av sätten som slutar med skadedjurets död varierar beroende på vilken insekt det rör sig om, och yttre förhållanden som rådande väderlek.

  1. Tvållösningen kan täppa till spiraklerna i insektens andningssystem, så att insekten kvävs.

  2. Tvålen kan lösa det tunna vaxlagret på insektens yta och få den att torka ut.

  3. Cellmembranet består mest av fettmolekyler, som tvålen förstör så att djuret dör.

Skoningslös uppgörelse på Julön: MYROR VS. KRABBOR

Krabborna på den tropiska ön Christmas Island är i stort behov av goda råd om hur man bekämpar myror. De har nämligen invaderats: