Our website does not support Internet Explorer.

To get the best experience on our website and of our content, please use a more modern browser like Edge, Chrome, Safari or similar.

Mosquito stinging
Djur - Insekter

Hur sticker myggor?

Myggans snabel är ju mycket tunn. Hur kan den tränga genom huden, och hur suger den upp blodet?

Under normala omständigheter livnär sig myggor av sockerlösning från växter, men när honorna skall utveckla ägg, behöver de ett djur eller en människa.

Myggan tar blodet från de små blodkärlen i den så kallade läderhuden, och för att nå dem måste myggan först tränga genom överhuden. För detta ändamål har den en avancerad sugsnabel, som består av förlängda mundelar. Snabeln har en yttre skida, som omsluter en ihålig och oerhört spetsig stilett av kitin, som påminner om nåldelen av en kanyl.

Kraften att föra stiletten in genom huden skapar myggan genom att pressa och vibrera med sitt huvud, varvid stiletten skär sig genom huden.

När snabeln har trängt genom överhuden, kommer sinnesceller i spetsen att registrera om det finns något litet blodkärl som myggan kan suga blod från. Innan myggan suger utsöndrar den saliv, så att blodet inte koagulerar.

Själva uppsugningen av blodet från blodkärlen sker med hjälp av muskelpumpar i myggans huvud och svalg. De skapar ett undertryck i förhållande till sugsnabelns spets, så att blodet sugs upp genom snabeln och in i myggans matsmältningssystem.

Efter att myggan har sugit en större eller mindre mängd blod, drar den ut sin sugsnabel igen och flyger till en plats där den i lugn och ro kan smälta den intagna måltiden.

Mosquito mouthpart

Hos de flesta honmyggor utlöser en enstaka måltid blod utvecklingen av ägg. Antalet beror av måltidens storlek, men som regel kommer honmyggan att lägga 50 till 200 ägg.

Avancerad snabel banar väg till blodet

Myggans snabel består av en skida och en ihålig bunt av stiletter, av vilka en är särskilt spetsig. Den skär genom huden och drar de övriga stiletterna med sig.

  1. . Myggens snabel består av en stilettbunt omgiven av en skida. När stilettbunten tränger in i huden, följer skidan inte med, utan stöter mot huden och böjer sig mer och mer ju längre in snabeln tränger

  2. Sinnesceller i stilettbuntens spets registrerar när denna träffar ett blodkärl. Strax därefter utsöndrar myggan en vätska, som förhindrar att blodet att koagulerar.

  3. Med hjälp av muskelpumpar i huvud och svalg skapar myggan ett undertryck i snabeln och suger upp det frittflytande blodet.

Läs också:

Insekter

Varför sticker myggor alltid samma offer?

0 minuter
Insekter

Vad äter mygghannen?

0 minuter
Myg 1
Insekter

Så undviker du myggbett

0 minuter

Logga in

Ogiltig e-postadress
Lösenord behövs
Visa Dölj

Redan prenumerant? Prenumererar du redan på tidningen? Klicka här

Ny användare? Få åtkomst nu!

Nollställ lösenord.

Skriv in din e-postadress, så skickar vi anvisningar om hur du återställer ditt lösenord.
Ogiltig e-postadress

Kontrollera din e-post

Vi har skickat ett e-postmeddelande till med instruktioner om hur du återställer ditt lösenord. Kontrollera ditt skräppostfilter om meddelandet inte har kommit.

Uppge nytt lösenord.

Skriv in ett nytt lösenord. Lösenordet måste ha minst 6 tecken. När du har upprättat ditt lösenord blir du ombedd att logga in.

Lösenord behövs
Visa Dölj