Shutterstock
Sommerfugl og blomst

Klarar fjärilar sig utan stoft på vingarna?

Stämmer det att fjärilar dör om man vidrör deras vingar? Hur mycket av stoftet på vingarna klarar de av att förlora?

Att fjärilar förlorar sin flygförmåga – eller till och med kan dö – om man gnider bort stoftet på deras vingar är en vanligt förekommande föreställning. Tanken är både dramatisk och romantisk, men den är inte förankrad i verkligheten.

Stoftet på vingarnas yta består av platta fjäll som ger fjärilarna deras vackra färger. En del av fjällen innehåller pigmentkorn, men många av de starkaste färgerna skapas till följd av det sätt fjällen reflekterar ljuset.

Sommerfuglevinge mønster

De vackra färgteckningarna på fjärilsvingar skapas av små fjäll som reflekterar ljuset olika.

© Shutterstock

Fjällen ligger över varandra som små takpannor och när ljuset tränger ned genom dem reflekteras det i flera lager. Det innebär exempelvis att om avståndet mellan fjällen passar perfekt med våglängden i blått ljus, kommer det reflekterade blå ljuset att lysa extra starkt.

Skälet är att ljusvågorna från flera lager hamnar i fas, vilket vill säga att deras böjningar följs åt. Omvänt ”stänger” fjällen ned andra färger, därför att de reflekterade ljusvågorna av de färgerna hamnar i motfas.

Stoftet är viktigt för artens överlevnad

Fjärilarna använder sin färgteckning till att hitta partner att para sig med. Hos en del arter har hanarna dessutom speciella doftfjäll, som avger ämnen som attraherar honorna.

Därmed har fjällen – eller fjärilstoftet – betydelse för artens överlevnad, men alltså inte för den enskilda individens flygegenskaper.