Fjäril som sitter på en solros mitt på ett fält
© Shutterstock

Klarar fjärilar sig utan stoft på vingarna?

Stämmer det att fjärilar dör om man vidrör deras vingar? Hur mycket av stoftet på vingarna klarar de av att förlora?

Det är en gammal och mycket utbredd skröna att fjärilar dör eller åtminstone förlorar förmågan att flyga, om man gnider av stoftet på deras vingar. Historien är romantisk, men har ingenting med verkligheten att göra. Stoftet på en fjärils vingar är i verkligheten små färgade fjäll. Det är dessa som ger fjärilen dess färgsprakande mönster, men de har ingen direkt betydelse för varken förmågan att flyga eller djurets överlevnad. Däremot spelar mönstren en stor roll, när fjärilarna skall locka till sig makar eller kamouflera sig. Om man verkligen vill beröva en fjäril förmågan att flyga, skall man böja eller riva sönder dess vingar. Forskare som studerar amerikanska monarkfjärilar gnider ofta av en fläck på vingarna för att märka fjärilen, vilket inte tycks påverka den det allra minsta. Faktum är att det faktiskt finns ett flertal arter som redan genom naturens försorg saknar det mesta av fjällen på vingarna. Utan de färgade stoftbeläggningarna är vingarna glasklara membran, och detta ses hos flera tropiska och subtropiska fjärilsarter. Här fungerar de genomskinliga vingarna som kamouflage, då det får fjärilen att smälta ihop med bakgrunden. Även på våra breddgrader kan man se fjärilar med genomskinliga vingar. Så kallade glasvingar har fjäll på vingarna, när de kommer ut ur puppan, men fjällen faller av redan under den första flygturen.