Insekter

Forskare tvivlar på att skalbaggar känner smärta när exempelvis myror drar i deras antenner.

© SHUTTERSTOCK & W. D. TRACEY JR. ET AL.

Känner insekter smärta?

En fluga kan slå huvudet mot en ruta om och om igen utan att verka känna det. Betyder det att insekter inte känner smärta?

För att ett djur ska känna smärta måste det ha någon form av kroppsmedvetande eller uppmärksamhet.

Det måste också ha en smärtfri referenspunkt, ett normaltillstånd, att jämföra med smärtan.

Medvetandet känner smärtan

Huruvida insekter kan känna smärta beror därför på om de har något slags medvetande. De flesta insektsforskare betvivlar detta, då insektshjärnor bara har cirka 250 000 neuron, av vilka de allra flesta används för att kontrollera ögonen och övriga sinnen.

I jämförelse har en brunråtta 200 miljoner neuron. Dessutom ligger insekter mycket långt från oss evolutionärt sett, och deras eventuella uttryck för smärta kan därför vara svåra att tyda.

Det gäller inte när exempelvis en hund känner smärta, eftersom den rör sig och låter ungefär som oss själva.

Sinnesceller som däggdjur

Försök med bananflugelarver har dock visat att de har sinnesceller i huden som reagerar på skador i vävnaderna. De motsvarar däggdjurs smärtreceptorer, de så kallade nociceptorerna.

Hos däggdjur finns nociceptorer i de flesta av kroppens vävnader, och de avfyrar smärtsignaler till hjärnan som då skapar smärtupplevelsen. Forskarna vet fortfarande inte om något motsvarande sker hos insekter.

Bananflugelarv vrider sig undan

I ett försök att avgöra om insekter kan känna smärta observerade forskare bananflugelarver som stacks med en pinne.

När pinnen inte var uppvärmd reagerade inte larven på att man petade på den.

Larverna vred sig däremot i korkskruvsliknande rörelser om pinnen var värmd till 40 grader.

Den reaktionen visade att larverna har sinnesceller i huden men inte om den var ett tecken på smärta eller bara en flyktreflex.