Kan flugor varna varandra?

Varje gång jag tar fram flugsmällan och och slår ihjäl en fluga försvinner de övriga flugorna spårlöst. Kan de varna varandra?

Många flugor som har samlats på samma tak
© Shutterstock

Det finns tre saker som kan få en fluga att flyga. Det första är rörelse. Flugornas stora ögon är extremt känsliga för snabba och ryckiga rörelser. För en fluga är det lika med fara och kommer att utlösa en omedelbar flyktreaktion. Det andra är en snabb luftström. Flugor är försedda med små känselhår på kroppen, och dessa kan bland annat registrera luftrörelser. Om flugan plötsligt känner en luftström, innebär det antagligen att en fiende är på väg mot den i hög fart. Den enda rimliga reaktionen är flykt. Hos vissa arter är dessa känselhår till och med direkt förbundna med musklerna i ben och vingar, så att inte dyrbar tid slösas bort på att skicka signalen till hjärnan. Det sista som kan få flugor att lägga alla sex benen på ryggen är så kallade larmämnen. Dessa ämnen, som även flera andra djur är utrustade med, frisätts, när en fluga på ett eller annat sätt blir skadad. De berättar att det är fara på färde och att det gäller att sticka iväg om man inte vill gå samma öde till mötes. Man kan alltså säga att flugor kan varna varandra. Med hjälp av larmämnen sker detta omedelbart, men även när en fluga flyr fältet på grund av en plötslig rörelse eller en luftström blir det ett slags varning – när en fluga ser en artfrände ta till flykten kommer den automatiskt att göra precis likadant.