Hur uppstodinsekterna på jorden?

Forskarna menar att alla landlevande djur härstammar från fiskar, som gått upp på land, men varifrån kommer insekterna?

Närbild av grön insekt på en gren
© Shutterstock

Alla landlevande ryggradsdjur härstammar från tidiga fiskar, som utvecklade lemmar och intog jorden för mer än 360 miljoner år sedan. Insekter har dock en annan historia. Hos insekterna sitter skelettet utanpå kroppen. De är så kallade leddjur och har en kropp som är indelad i tre delar: huvud, framkropp och bakkropp, och de har alltid sex ben. Då ryggradsdjuren gick upp på land, hade jorden redan intagits av andra livsformer. Växterna uppstod för nästan 500 miljoner år sedan, senare följde de första leddjuren som skorpioner och spindlar och precis efter dem kom insekterna för över 400 miljoner år sedan. Forskarna tror att insekter utvecklats från kräftdjur i vattenbrynet. Här ser man än i dag några av de äldsta insekterna – hoppsvansarna. Vissa insekter fick vingar, som kan ha utvecklats ur en gälliknande apparat. Insekterna var otroligt framgångsrika och utvecklade ett enormt antal olika arter, som intog alla nischer i den nya världen.