Hur kommunicerar myror?

Nyligen satt jag och tittade på några myror som släpade saker till sin stack. Så snart de stötte på ett hinder, kom fler och hjälpte till. Hur visste myrorna när de skulle komma och hjälpa till?

Myror arbetar tillsammans för att bygga en bro av en gren
© Shutterstock

Myror lever i en värld av feromoner, som är doftämnen som de själva utsöndrar. Varje feromon har sin egen betydelse, och det finns feromoner för i stort sett varje tillfälle. Det finns till exempel mobiliseringsferomoner, som myror avger om de får problem. När de registreras av andra myror, kommer dessa med det samma till undsättning, och det är förklaringen till den snabba reaktionen. Myror reagerar blint på feromoner. Det finns till exempel ett begravningsferomon, som bildas, när en myra dör. Då behandlar kollegorna den döda myran som avfall och bär ut den ur stacken. I försök har man besprutat levande myror med begravnings- feromon. Då bryr de andra myrorna sig inte om att de sprattlar och bits. De luktar som avfall, och då skall de ut.