Hur kan myror vara så starka?

Smådjur som skalbaggar och myror kan bära många gånger sin egen vikt. Hur orkar de bära så mycket?

© Shutterstock

Myror är kända för att kunna bära mycket stora bördor i förhållande till sin kroppsvikt. Försök har visat att en del myror i käkarna kan bära föremål på upp till 50 gånger sin egen vikt. Undersökningar av bladskärarmyror visar att de fördrar att bära föda som är 2–6 gånger tyngre än dem själva hem till stacken. De väljer en börda som beror på hur långt från stacken de befinner sig, så att de använder minsta möjliga energi.

I en stack av bladskärarmyror kan det vara mycket stora skillnader i storleken på arbetarna, och det visar sig att de största myrorna bär de största bördorna. Däremot är det de minsta myrorna som bär den tyngsta lasten, när man sätter den i relation till kroppsvikten. Det visar sig då också att det är just djurens ringa storlek som gör att de orkar bära föremål, som väger flera gånger deras egen vikt.

I förhållande till sin yta väger de minsta djuren nämligen mindre än de större djuren, och ytan är viktig när smådjur som insekter skall bära föremål som är förhållandevis tunga. Insekter har ett yttre hudskelett, som utgör ett stöd för musklernas arbete. Detta hudskelett fungerar bra för mycket små djur, som inte behöver använda så mycket kraft på att hålla sig själva uppe, och överskottskraften kan de använda till att bära bördor.

Hudskelettet visar sin begränsning om djuret blir större, då dess styrka inte kan följa med dess ökade volym och vikt. Biologerna anser att konstruktionen med ett hudskelett är en av orsakerna till att insekterna inte har blivit så stora som en del ryggradsdjur. Skelettet skulle helt enkelt kollapsa under dem.