SHUTTERSTOCK
Cikada

Hur kan en cikada väsnas så mycket?

De mest högljudda cikadorna hörs på upp till 800 meters avstånd. Men hur kan en liten insekt egentligen föra ett sådant oväsen?

Varför väsnas cikador?

Ljudet kommer från cikadahannar, och syftet är att berätta för honorna att det finns en attraktiv hanne i närheten.

Ljudmätningar av cikador i full aktivitet visar att ljudet kan överstiga 90 dB, och det gör dem till de mest högljudda insekter man känner till.

En sydeuropeisk sångcikada kan höras på 800 meters håll. Hannarna av enstaka australiska arter kan till och med åstadkomma ett ljudtryck på hela 120 dB.

Faktum är att cikadan själv har svårt att klara det öronbedövande oväsendet, men lyckligtvis är den enkelt uttryckt kapabel att slå av hörselnerven, så att den inte själv lider av ljudet.

Var kommer cikadans ljud från?

Den gälla, vibrerande ljudet åstadkommer cikadan med hjälp av särskilda muskler på bakkroppen.

Där har cikadan två organ, som påminner om trummor, och när den spända muskeln snärtar in mot dem, avger de en kraftig ljudimpuls.

Ett ljudförstärkande membran på vingarna omvandlar i det närmaste hela insekten till en förstärkare.

Varje art har sin ljudbild, men både frekvens och ljudstyrka är beroende på temperaturen och tidpunkten på dagen.

Hör cikadan sjunga: