Hur högt kan insekter flyga?

Vissa insekter är tuffa. Man har hittat humlor på 5600 meters höjd.

Bees in the sky

Allmänt gäller att ju högre insekter flyger, desto fler begränsningar får deras flygförmåga. Dels försämras de fysiologiska betingelserna, när temperaturen och syrehalten i luften sjunker i takt med höjden, dels blir luften tunnare i de högre luftlagren, vilket försämrar insekternas aerodynamiska egenskaper.

Många insekter är emellertid hårdföra organismer, som kan tåla extrema villkor. Man har till exempel hittat humlor på 5600 meters höjd i berg, där temperaturen är låg och luftens täthet och syrehalt är mindre än hälften av värdet på havsytans nivå.

I de fria luftmassorna är det heller inte ovanligt att man hittar små insekter på över 2000 meters höjd. Där transporterar kraftiga luftströmmar omkring dem, och många insekter utnyttjar dessa strömmar på hög höjd för att komma till platser med bättre möjligheter för reproduktion och näringsintag.

LÄS OCKSÅ: De fem värsta insektssticken

För det mesta sker det på några hundra meters höjd och kan involvera svärmar på flera miljoner individer, som på så sätt transporteras flera tusen kilometer utan att själva förbruka någon energi.

Insekter på nattflyttning

Forskare har studerat dessa insektsmigrationer med hjälp av radarmätningar. Dessa mätningar visade att de högtflygande insekterna ofta förflyttar sig på natten. Därigenom minskar de bland annat risken för att bli uppätna av fåglar.

När det drar ihop sig till regn, flyger insekterna lägre än normalt. Det beror på de luftförändringar som regnet för med sig. Biologer anser att det särskilt är ökande luftfuktighet som får insekterna att flyga närmare marken.