Hur förvandlas larven till en fjäril?

Vad sker egentligen inne i puppan, när en larv blir till en fjäril?

Metamorfos cykeln för en larv till den blir en fjäril
© Shutterstock

Den imponerande förvandlingen från larv till fjäril börjar innan larven skall ömsa skinn för sista gången. De första förberedelserna för det nya livet har redan börjat, när larven fäster sig vid en växt för att förpuppas. Efter några apatiska dagar vrider larven sig fri från det gamla skinnet och blir till en puppa. I början är puppan ljus och larvaktig, men några timmar senare får den sin färdiga puppform. Efter några dagar kan man ana de första strukturer som påminner om den färdiga fjärilen. Puppan har yttre anlag till känselspröt, ben och vingar, men dessa anlag är klistrade tätt till kroppen. Den yttre förvandlingen från larv till fjäril är dramatisk med nya ben, vingar och känselspröt. Inne i puppan är förvandlingen närmast total. Under puppstadiet, som kan vara från tio dagar till tre år beroende på fjärilsarten, sker en total omstrukturering och omlagring av larvens inre. Nervsystemet och andningskanalerna utvecklas ytterligare, hjärtat blir större, och puppan anpassar sitt matsmältningssystem till den vuxna fjärilens meny bestående av flytande föda. Stora delar av de inre organen bryts ned till en flytande substans, som därefter byggs upp igen till den vuxna fjärilens organ Puppan utnyttjar den nedbrutna vävnaden så effektivt att det bara blir en enda liten vätskedroppe över. När återuppbyggnaden av de inre organen är komplett, lämnar den vuxna fjärilen pupphuden och kan flyga iväg.

Underhållande och lärorik läsning för hela familjen

Få 3 nr av Illustrerad Vetenskap för 79,00. Klicka här.