Har insekter öron?

Insekter verkar inte ha några öron. Kan de egentligen höra?

Insekt som står på kanten av en människas öra
© Shutterstock

Insekter har inte öron i samma bemärkelse som människor, men de flesta arter har likväl en utmärkt hörsel. Insekters ”öron” sitter inte i eller på huvudet, så som hos de flesta andra djur. De sitter antingen på sidorna av bakkroppen, som hos svärmarfjärilarna, eller på benen, som hos vissa gräshoppor och syrsor.

Öronen är relativt enkelt konstruerade. De består av ett membran, som motsvarar trumhinnan i det mänskliga örat, och nervceller. Membranet sätts i svängning, när det utsätts för ljud av vissa frekvenser. Svängningarna påverkar nervcellerna, som sänder signaler till djurets hjärna. Insekters öron kan emellertid ofta bara uppfatta ett tämligen smalt band av frekvenser.

Gräshoppans och syrsans hörsel är till exempel bara inställd på att höra ljud, som deras artfränder frambringar, medan svärmare uteslutande lyssnar efter det högfrekventa klickande som fladdermössen sänder ut, när de är på jakt.

LÄS OCKSÅ: De fem värsta insektssticken

På detta sätt får fjärilarna en rimlig chans att sätta sig i säkerhet, innan de i övrigt ljudlösa fladdermössen hinner fånga dem. Utöver detta egentliga hörselsinne kan insekter också uppfatta ljud på ett annat sätt.

Alla insekter har nämligen ett större eller mindre antal mycket små känselhår utspridda över kroppen. Dessa hår påverkas av vibrationer, och insekterna kan alltså fånga upp ljudvibrationer även på detta sätt. Detta ”kroppshörselsinne” är speciellt högt utvecklat hos de olika insekter som är aktiva på nätterna.