Fyra skäl till varför bin dör

Kvalster, bekämpningsmedel, ensidig kost samt dåligt väder dödar bina. Om det fortsätter så här är det snart slut med äpplen, jordgubbar och kaffe.

Bina dör

Forskare pekar ut Varroakvalster, brist på föda och bekämpningsmedel som syndare.

© Shutterstock

Biodlare över hela världen rapporterar om massdöd bland våra honungsproducerande vänner. I USA har antalet bisamhällen nästan halverats på 50 år.

Honungsbiets släkting humlan hamnade för några månaders sedan på listan över hotade arter i USA, detta efter att beståndet minskat med 87 procent på bara två decennier. Forskare bävar för vad som kommer att ske om det samma händer med honungsbin.

Om honungsbina dör ut är det slut med favoritvaror såsom äpplen, jordgubbar, tomater och kaffe. En tredjedel av all mat vi äter i dag är pollinerad av honungsbin.

Forskarna påkar på fyra skäl till varför bina försvinner.

1. Bina attackeras av kvalster

© Shutterstock

Varroakvalster är en liten parasit som angriper honungsbin och gör att biet dör inom ett till tre år. Kvalstret kom till USA och Europa från Asien för 30 år sedan och har spritt sig till i stort sett samtliga bikolonier.

2. De får inte i sig ordentlig föda

© Shutterstock

Bin behöver få i sig en varierad kost, vilket blir svårare att hitta på landet där stora markområden odlas med samma typ av grödor.

3. Bekämpningsmedel dödar bina

© Shutterstock

Forskare har kommit fram till att neonikotinoider och andra bekämpningsmedel (pesticider) som används inom jordbruket gör bin desorienterade och svaga och leder till att många bin dör.

4. Klimatförändringar är en utmaning

© Shutterstock

Ny forskning visar också att klimatförändringar ligger bakom bidöden. Kalla vintrar dödar upp till 40 procent av bina i en koloni på vissa ställen.

Men det är främst kombinationen av de fyra bakomliggande faktorerna som forskarna anser är orsaken till den ökande dödligheten.