Patrick Landmann

Forskare utfodrar försöksdjur med blod och virus

Varje dag kläcks flera tusen mygg på ett franskt laboratorium. Där är forskarna specialister på att bekämpa blodsugarna som sprider malaria, zikafeber och gula febern.

Tillredning: Blod blandas med farligt virus

De smittsamma sjukdomar som mygg sprider till människor hanteras i en toppsäker avdelning av laboratoriet. Iförda säkerhetsdräkter, masker och handskar blandar forskarna de portioner av blod och virus, som myggorna matas med.

Patrick Landmann

Servering: Måltiden avnjuts vid 37 grader

Två gånger i veckan får mygghonorna en måltid blod, som är uppvärmd till 37 grader. Proteinerna och fettämnena i blodet används till att bilda deras ägg. Hanarna får bara vatten och honung, som liknar den nektar de lever av i naturen.

Patrick Landmann

Bedövning: Kyla gör myggen medgörliga

När mygghonorna har sugit in en portion infekterad blod, bedövas de genom att läggas på is.

Patrick Landmann

Uppvärmning: Viruset sprider sig i kroppen

De blodfyllda honorna flyttas över i behållare och placeras i ett värmeskåp, där viruset får tid att spridas från tarmen till resten av kroppen.

Patrick Landmann

Tappning: Klippt mygga levererar en portion saliv

Myggornas ben och vingar klipps av, så att de inte flyr medan forskarna tar ett salivprov. Saliven och huvudet analyseras för att se hur viruset når ut i myggans saliv. Därifrån smittar det människor när myggan sticker.

Patrick Landmann

Doftsensor: Fins hår fångar upp vår kroppslukt

Mygg attraheras av människors lukt och andedräkt. Fina hår på myggens antenner är känsliga för vissa doftmolekyler och med en speciell apparat registrerar forskarna hur nervceller i håren reagerar på olika lukter.

Patrick Landmann

Fritt val: Två vägar leder till var sitt doftuniversum

Myggen stängs in i ett y-format rör, där de kan välja mellan två behållare med olika dofter. Forskarna är bland annat interesserade av om myggor som är resistenta mot bekämpningsmedel attraheras av andra ämnen än vaniga mygg.

Patrick Landmann

Mundammsugare: Myggorna blåses in i döden

Med en pust i en slang blåses myggorna in i en burk med gift. Laboratoriet testar bland annat nya gifttyper för att hitta ett som är effektivt mot resistenta myggor. Varje burk innehåller samma gift, men i olika doser.

Patrick Landmann

Dödlig älskare: Hanen överför rött gift under parningen

Forskarna smörjer in sterila hanar med bekämpningsmedel. Tanken är att få dem att sprida giftet till honorna när de parar sig, så att myggorna får färre ungar. Giftet är märkt med röd färg för att visa hur mycket som överförs till honan.

Patrick Landmann

En ny generation: Mygghonan kan lägga ägg flera gånger

Tre dagar efter parningen lägger honan omkring hundra ägg i stillastående vatten. Honan kan lägga ägg flera gånger utan att para sig igen, men varje gång krävs en ny blodmåltid. Laboratoriet kläcker upp till 3000 mygg om dagen.

Patrick Landmann