Flugpuppor ska lösa mordmysterier

Forskare har nu i detalj klarlagt hur flugägg förvandlas till fullvuxna flugor. Flugorna kan avslöja vid vilken tidpunkt ett mord har inträffat.

Vittnesmål

Fluepupper er i mordsager blevet efterforskeres vigtigste vidne - i hvert fald når det kommer til at afgøre dødstidspunktet.

© HALL, SIMONSEN // DANIEL // VEGA // ALAMY/IMAGESELECT // SHUTTERSTOCK

Nu hjälper insektsforskare polisen att komma vidare i mordutredningar: Spyflugans livscykel från ägg till fluga är ett idealiskt verktyg för att fastställa när en person har avlidit.

Flugor landar på ett lik kort tid efter att hjärtat slutat slå och lägger ägg i sår och kroppsöppningar.

Flugornas ålder avslöjar dödsögonblicket

Genom att bestämma utvecklingsstadiet för flugorna på liket kan insektsexperter räkna ut när äggen lagts.

Hittills har man dock endast kunnat bestämma tidpunkten för dödens inträdande om man hittat flugornas ägg eller larver, medan deras puppstadium inte har varit till hjälp.

När larverna förpuppat sig, ändras inget på puppans yta förrän den fullbildade flugan bryter sig ut tio dagar senare.

Skanningar visar det exakta dödsögonblicket

Nu har emellertid forskare med hjälp av avancerade skanningstekniker undersökt vad som sker inne i puppan.

De har tagit bilder med några minuters mellanrum, och på så sätt skapat en tidsplan för utvecklingen.

Därmed kan polisen i framtiden avslöja exakt när ett mord begåtts utifrån pupporna på liket.

Skanningar:

Forskarna använde detaljerade CT-skanningar för att undersöka puppans utveckling. De avslöjar drastiska förändringar på bara några timmar.

Efter 6 timmar

Kort efter att larven har förpuppat sig börjar vävnaden att brytas ned. Samtidigt uppstår det en gasbubbla mitt i puppan. Forskarna vet ännu inte vilken funktion gasbubblan har.

Efter 24 timmar

Den vuxna flugans huvud, ben, tarm och andningssystem börjar framträda. Gasbubblan växer. Huden lossnar ännu mer från puppans insida.

Efter 30 timmar

Gasbubblan har förträngts av flugans tarmsystem, och på bara en timme har flugans huvud och ben utvecklats från små knoppar till sin färdiga form.