Shutterstock
Fjärilar i Sverige – fjäril sitter på en blomma

Fjärilar i Sverige

Inom konsten är fjärilen en symbol för själen, medan den i biologin är en mätare av naturens tillstånd. De vackra svärmarna är ett tecken på vår och det är därför vi människor älskar åsynen av fjärilar.

Fjärilar i Sverige

Vid en första anblick kan det vara svårt att se skillnad på de bevingade varelserna, men med lite kunskaper om fjärilar i Sverige är det plötsligt lättare att skilja på praktfjärilar och vitfjärilar, blåvingar och guldvingar.

De färgstarka vårens budbärare kallas även dagfjärilar, eftersom de är aktiva om dagen, till skillnad från svärmarna.

Totalt finns det mer än 150 000 fjärilsarter i världen. I Sverige finns det drygt 2 800 arter, varav vissa fjärilar är mer sällsynta än andra.

Här är fjärilfamiljernas kännetecken

De vanligaste fjärilarna i Sverige

Se hur fjärilarna ser ut och lär dig mer om dem i den här artikeln.

Citronfjärilen

Citronfjärilen är gul med en orange fläck på vingen.

Citronfjärilen ingår i familjen vitfjärilar, som känns igen på sina gula vingar med en orange fläck.

© Shutterstock
 • Latinskt namn: Gonepteryx rhamni
 • Familj: Vitfjärilar
 • Vingspann: 54-64 millimeter
 • Flygperiod: Mars till oktober.

Citronfjärilen tillhör gruppen vitfjärilar och känns igen på sin bleka, citrongula kulör och den lilla spetsen på vingarna.

Hanen har en kraftigare gul färg än honan, men både honan och hanen har en orange fläck mitt på vingen.

Citronfjärilen lever i större delen av Europa och Nordafrika och till och med överleva en vinter med minusgrader i Sibirien.

Redan från mars månad kan du se de övervintrade fjärilarna, medan den nya kullen dyker upp först i juli.

Du kan hitta citronfjärilen i skogar, buskage eller trädgårdar, där de njuter av nektar från alla maskrosor.

Tistelfjärilen

Tistelfjärilen ingår i familjen praktfjärilar.

Tistelfjärilen är världens vanligaste fjäril.

© Shutterstock
 • Latinskt namn: Cynthia cardui
 • Familj: Praktfjärilar
 • Vingspann: 58-74 millimeter
 • Flygperiod: Maj till oktober.

Tistelfjärilen hör till gruppen praktfjärilar.

Tistelfjärilen känns igen på sina orange-bruna vingar och svarta vingspetsar med vita fläckar. Tistelfjärilens vackra färger ramas in av en vit linje längs vingkanten.

Tistelfjärilen lever över hela världen, med undantag av Antarktis och Sydamerika. Därmed är den världens vanligaste fjäril.

Fjärilens utbredning beror på att det är en flyttfjäril, vilket innebär att den pendlar flera tusentals kilometer om året mellan varmare och kallade breddgrader.

Tistelfjärilen kan faktiskt flyga från Sydeuropa till Nordeuropa på bara ett par dagar. Mellan sommar- och vintersäsong befinner den sig huvudsakligen länge kusterna.

Amiralfjärilen

Amiralfjärilen lägger ägg på brännässlor.

Amiralfjärilen lägger sina ägg på brännässlor, där larverna kläcks efter fyra till fem dagar.

© Shutterstock
 • Latinskt namn: Vanessa atalanta
 • Familj: Praktfjärilar
 • Vingspann: 55-70 millimeter
 • Flygperiod: Maj till oktober

Amiralfjärilen är en flyttfjäril i praktfjärilfamiljen. Den flyger norrut på våren för att lägga sina ägg på brännässlor. På hösten drar den söderut igen.

Amiralfjärilen känns igen på sina bruna vingar med breda rödorange band på bakvingarna och på mitten av vingarna. Utöver det är amiralfjärilen utsmyckad med vira fläckar och blå ränder på vingarnas spets.

Denna fjäril lever i hela Europa, samt Nordamerika, Turkiet, Iran och östra Ryssland. Den trivs bäst i skogar och öppna landskap.

Vill du veta mer om djuren i den svenska naturen? Då ska du också läsa artiklarna om ormar i Sverige och spindlar i Sverige.

Nässelfjärilen

Nässelfjärilen har tandade vingar.

Nässelfjärilen känns igen på sina orangeröda och tandade vingar.

© Shutterstock
 • Latinskt namn: Aglais urticae
 • Familj: Praktfjäril
 • Vingspann: 45-61 millimeter
 • Flygperiod: Mars till oktober.

Nässelfjärilen är en klassisk tandvingad fjäril.

Nässelfjärilen känns igen på sina orangeröda vingar, den blåfläckiga vingkanten och så förstås de tandade bakvingarna.

Nässelfjärilen lever, som namnet antyder, på nässlor och är som flyttfjäril alltid på väg till nya näringsrika områden.

Denna fjäril lever i hela Europa, Asien och på Stilla havskusten och övervintrar gärna i nordliga områden, där den övervintrande kullen av fjärilar syns redan i mars.

Påfågelögat

Påfågelögat har ögonliknande fläckar

Påfågelögat känns igen de ögonliknande fläckarna på vingarna.

© Shutterstock
 • Latinskt nann: Inachis io
 • Familj: Praktfjäril
 • Vingspann: 63-75 millimeter
 • Flygperiod: April till september.

Påfågelögat har ett lika vackert utseende som namn. Fjärilens namn har inspirerats av dess ögonliknande fläckar på vingspetsarna.

Det är en vacker fjäril med klara, röda färger och tandade vingar.

Påfågelögat lever i hela världen. Fjärilen är nämligen av de flyttfjärilar som lätt kan tillryggalägga 100 kilometer på en höst.

Den njuter av att omge sig med skog och vatten och på hösten frossar den gärna på trädgårdsblommor och övermogen frukt.

Biolog: Så får du en trädgård fylld med fjärilar

Kålfjärilen

Kålfjärilen lägger ägg på kålblad

Kålfjärilen lägger sina ägg på undersidan av kålblad, som har gett den dess namn.

© Shutterstock
 • Latinskt namn: Pieris brassicae
 • Familj: Vitfjärilar
 • Vingspann: 50-63 millimeter
 • Flygperiod: Maj till oktober.

Kålfjärilen tillhör familjen vitfjärilar och känns igen på sin vita färg och de svarta mönstren på vingarna. Honan har dessutom två runda fläckar på förvingarna.

Kålfjärilen lever i Europa, Nordafrika och Asien och är mycket vanlig i Sverige.

Fjärilen syns ofta i trädgårdar, på blomsterängar och omkring odlad mark, där det inte används bekämpningsmedel.

Kålfjärilen lägger sina ägg i klungor om 50 på undersidan av kålblad. Äggen är kraftigt gula och därför lätta att få syn på.

Aurorafjärilen

Aurora betyder ”guld” på latin

Aurorafjärilen har fått sitt namn, som betyder ”guld” på latin, tack vare sina gyllene vingspetsar.

© Shutterstock
 • Latinskt namn: Anthocharis cardamines
 • Familj: Vitfjärilar
 • Vingspann: 33-47 millimeter
 • Flygperiod: April till juli.

Aurorafjärilen har ett elegant utseende med sina vita vingar och hanens orange vingspetsar. Aurorafjärilen tillhör vitfjärilarna och honan förväxlas ofta med kålfjärilen i samma familj.

Fjärilens förnämliga namn betyder "guld" på latin, vilket hänvisar till hanens stora orange fläckar på vingspetsarna. Honan är mer dämpat klädd i vita vingar med svarta kanter.

Tillsammans med påfågelögat och citronfjärilen är aurorafjärilen en av de första fjärilarna som dyker upp på våren.

Aurorafjärilen lever i hela Europa och i tempererade delar av Asien.

Fjärilen lägger sina ägg på krasseväxter och andra korsblommiga växter. Den trivs i fuktiga områden, såsom ängar, skogsbryn och diken.

Puktörneblåvingen

Puktörneblåvingen tillhör familjen juvelvingar

Puktörneblåvingen är en av de vanligast förekommande av juvelvingarna. På bilden ser du en hona.

© Shutterstock
 • Latinskt namn: Polyommatus icarus
 • Familj: Juvelvingar
 • Vingspann: 25-36 millimeter
 • Flygperiod: Maj till september.

Puktörneblåvingen tillhör juvelvingarna och känns igen på sina blå och bruna färger.

Hanen är ljusblå med svarta ränder och vita fransar på vingkanten, medan honans vingar är bruna med orange fläckar och blålila färger nära fjärilskroppen.

Puktörneblåvingen är en vanlig fjäril i hela Europa, Mellanöstern, Nordafrika och Asien.

Den gillar ärt- och klöverväxter och återfinns på sluttningar, i vägrenar, på obrukad jord och ängar.

Slåttergräsfjärilen

Slåttergräsfjärilen är talrik i Sverige

Slåttergräsfjärilen är klimatkänslig och i Sverige förekommer den i dag inte längre norrut än i Uppland.

© Shutterstock
 • Latinskt namn: Maniola jurtina
 • Familj: Praktfjärilar
 • Vingspan: 31-47 millimeter
 • Flygperioda: Maj till september.

Slåttergräsfjärilen ingår i familjen praktfjärilar och är mycket vanlig i Sverige.

Dess vingar är bruna med orange stänk och den känns igen på sina svarta fläckar med en vit fläck i mitten, som liknar ett öga.

Slåttergräsfjärilen lever i Europa, Ryssland, Mellanöstern och Nordafrika.

Den är inte ömtålig och klarar sig i stort sett överallt, där det finns öppna landskap. Du kan alltså få syn på slåttergräsfjärilen kring marker, hedar, ängar, skogar och i trädgårdar.

Mindre guldvinge

Den mindre guldvingen har orangeröda förvingar med bruna fläckar

Den mindre guldvingen känns igen på sina orangeröda förvingar med bruna fläckar.

© Shutterstock
 • Latinskt namn: Lycaena phlaeas
 • Familj: Juvelvingar
 • Vingspann: 25-30 millimeter
 • Flygperiod: April till oktober.

Mindre guldvinge är en av de vanligaste fjärilarna i Sverige.

Den mindre guldvingen tillhör juvelvingarna och känns igen på sina varma färger.

Både honan och hanen är dekorerad med orangeröda förvingar och orangeröda band på bakvingarna. Bakvingarna är bruna och förvingarna är svartfläckiga.

Denna fjäril föredrar torra och sandiga områden som obrukad mark och stränder, och arten sprider sig över hela Europa, Nord- och Östafrika, östra Nordamerika och Asien.

Sällsynta fjärilar i Sverige

Dagfjärilar är ömtåliga varelser, som inte tål miljöförändringar och därför är många fjärilsarter tyvärr hotade i Sverige.

Här är fem fjärilar som du ska ha tur för att träffa på i Sverige.

Prydlig pärlemorfjäril

Prydlig pärlemorfjäril sitter på ett blad

Prydlig pärlemorfjäril klassas som livskraftig i Sverige och förekommer mycket skiftande livsmiljöer.

© Shutterstock
 • Latinskt namn: Boloria euphrosyne
 • Familj: Praktfjärilar
 • Vingspann: 34-45 millimeter
 • Flygperiod: Maj till juni.

Prydlig pärlemorfjäril tillhör praktfjärilarna och känns igen på sina mosaikliknande mönster på vingarna i kraftiga bruna, gula och orange färger.

Den lever i Norden, Centraleuropa och tempererade delar av Asien, men är sällsynt i Sverige. Man kan dock ha turen att få syn på den kring skogsmossar och på öar.

Makaonfjärilen

Makaonfjäril sitter på en gul blomma

Makaonfjärilen är inte hotad i Sverige, men påverkas av att blomrikedomen minskar

© Shutterstock
 • Latinskt namn: Papilio machaon
 • Familj: Riddarfjärilar
 • Vingspann: 50-90 millimeter
 • Flygperiod: Maj till augusti.

Makaonfjärilen har ett mycket karaktäristiskt utseende med sina vitgula vingar med svarta mönster. Bakvingarna är tandade och är estetiskt tilltalande med sina blå och orange fläckar.

Makaonfjärilen är vanlig på norra halvklotet och kan leva i allt från subtropiska till arktiska klimat.

Den trivs bäst omkring ängar och mossar och har därför svårt att hitta rätt livsmiljöer i Sverige.

Väddnätfjärilen

Väddnätfjäril sitter på en blomma

Väddnätfjärilen är fridlyst i Sverige och omfattas av åtgärdsprogram sedan 2008.

© Shutterstock
 • Latinskt namn: Euphydryas aurinia
 • Familj: Praktfjärilar
 • Vingspann: 33-42 millimeter
 • Flygperiod: Maj till juni

Väddnätfjärilen tillhör praktfjärilarna och känns igen på sina fläckiga vingar, som bildar en mosaik av orange, mörkbruna och vita färger.

Väddnätfjärilar lever omkring hedar, men i många år har beståndet minskat.

Som tur är har fjärilen fridlysts och räddats på mållinjen, vilket innebär att det fortfarande går att träffa på Väddnätfjärilen i Sverige.

Violettkantad guldvinge

Violettkantad guldvinge lever i våtmarker och på ängar

Violettkantad guldvinge trivs på ängar och fuktiga gräsmarker, men förekommer i Sverige nu främst längs fjällen.

© Shutterstock
 • Latinskt namn: Lycaena hippothoe
 • Familj: Äkta juvelvingar
 • Vingspann: 28-36 millimeter
 • Flygperiod: Juni till juli.

Violettkantad guldvinge är en av de sällsynta fjärilarna i gruppen juvelvingar.

Hanen har en mycket karaktäristisk röd vingprakt med blålila kanter, medan honan har kopparfärgade förvingar med bruna fläckar och bruna bakvingar med kopparfärgade band.

Violettkantad guldvinge lever kring mossar och ängar.

Svartfläckig blåvinge

Svartfläckig blåvinge sitter på en lila blomma

De få svartfläckiga blåvingar som finns kvar i Sverige lever i norra Värmland.

© Shutterstock
 • Latinskt namn: Maculinea arion
 • Familj: Juvelvingar
 • Vingspann: 32-45 millimeter
 • Flygperiod: Juni till augusti.

Den svartfläckig blåvingen är en sällsynt familjemedlem i juvelvingefamiljen.

Dess vingar är blå som de andra juvelvingarnas, men man kan skilja den från de andra på de svarta fläckarna på förvingarna.

I Sverige finns det nästan inga svartfläckiga blåvingar kvar.

Atlasspinnaren är en av världens största fjärilar
© Shutterstock

Världens största fjäril

Atlasspinnaren är världens största fjäril, sett till vingspannet. När vingarna är utbredda kan de bli upp till 30 centimeter.

Atlasspinnaren lever i tropisk regnskog i Kina, Thailand och Indonesien.