Varför dör biet av sitt stick?

Bistick: Jag har hört att ett bi dör när det har stuckit. Varför är det så?

© Photo by David Clode on Unsplash

Ett effektivt vapen

Gadden hos honungsbinas arbetsbin har kraftiga hullingar, så att biet inte kan dra ut den efter sitt stick. När biet flyger iväg slits gadden och en del av bakkroppen därför loss från biet, som kort därefter dör av sina skador. I gengäld kommer gadden – till stort besvär för offret – att fortsätta pumpa ned gift i sticksåret. Hos en del honungsbin kommer gadden dessutom att skicka ut doftämnen i luften, som larmar de andra bina i bisamhället och får dem att sticka i närheten av såret.

Bistick: Kamikazebeteende gagnar bisamhället

Detta kamikazebeteende har sannolikt uppstått i binas evolution för att bina har haft behov av ett effektivt försvar mot de många däggdjur och fåglar som är ute efter deras honung.

Självuppoffring är dock ett drastiskt steg, som bara är möjligt därför att alla i bisamhället har samma mamma, drottningen, och därför är närbesläktade. Det sterila arbetsbiet kan genom att offra sitt eget liv öka chansen för samhällets och genernas överlevnad.

Gadden är ett omvandlat äggläggningsrör

Honungsbiets gadd är ett äggläggningsrör, som under evolutionen har omvandlats till ett försvarsvapen. Gadden består av en spetsig stilett med två tillhörande klingor med hullingar, som drar gadden längre ned i sticksåret. Stickorganet är också utrustat med en giftblåsa och muskler som pumpar gift i såret efter att gadden har slitits loss.