Shutterstock/Irina Kozorog
Et stik fra en hveps kan være livsfarligt

Bistick och getingstick kan vara dödliga

Upp mot fem procent av befolkningen är allvarligt allergiska mot antingen bistick eller getingstick. Då kan ett slumpartat möte få dödlig utgång.

Om du blir stungen av ett bi, en geting eller en bålgeting kan konsekvensen i värsta fall bli medvetslöshet, kramper och hjärtstopp.

När de hotade sommarinsekterna känner sig hotade har de en gadd på bakkroppen som är kopplad till en giftblåsa som de tömmer i offret.

Även om det endast är en tusendels gram gift i blåsan är giftet en mycket stark bas som innehåller enzymer och substanser som påverkar kärl, nerver och andra celler i kroppen.

Även om det varje år endast registreras några få dödsfall efter bistick eller getingstick, finns det anledning till att uppsöka läkare om man blir stucken i munnen eller på halsen, eller om man blir stucken på flera ställen.

Vad är skillnaden mellan bin, getingar och bålgetingar?

Getingar är vanliga i städer och på sommaren blir de mer aggressiva i takt med att de letar mat närmare människor, deras bon går sönder och i väntan på döden. Om de är törstiga kan de också befinna sig på krigsstigen.

Den stora bålgetingen är en typ av geting och därför har de samma kroppsform och färg. Den är inte speciellt aggressiv, men om du blir stungen av en bålgeting är giftet mycket kraftigt och smärtfullt. Det beror bland annat på att giftet innehåller det smärtframkallande ämnet acetylkolin.

Till skillnad från getingar är bin väldigt fredliga, men om deras bon är hotade eller om man trampar på dem drar de sitt vapen. Bistick är vanligtvis mindre smärtsamt än getingstick även om sticket från getingen innehåller mer gift. De sticker dock endast en gång, varpå de dör en långsam död.

Känn igen insekten

Även om bin, getingar och bålgetingar påminner om varandra har de olika kännetecknen som åtskiljer dem från varandra.

Vanlig geting sitter på ett blad
© Shutterstuck/Ger Bosma Photos

Geting

Du känner igen getingen på dess C-formade kropp och tydliga midja.

Den har gles behåring och tydliga gul-svarta teckningar.

Bålgeting sitter på ett blad
© Shutterstock/CarlosR

Bålgeting

Bålgetingen känns främst igen på sin storlek, då den är omkring hela fyra centimeter.

Utöver det har den ett rödbrunt huvud och kraftiga käkar.

Honungsbi-suger-nektar-ur-blomma
© Shutterstock/MMCez

Bi

I förhållande till getingar är bin håriga och har en mer knubbig figur.

Dess ben är också något kortare och har svartbrun färg

Vad gör man vid ett stick?

Oavsett vilken av de ilskna flygarna man möter är resultatet emellertid lika giftigt. Och det bästa försvaret mot bistick och getingstick är helt enkelt att undvika dem.

Är olyckan framme gäller det att skrapa bort gadden och giftsäcken så fort som möjligt, då musklerna i säcken fortsätter pumpa in gift. Dessutom har det visat sig att en bit rå lök på sticket lindrar smärtorna.

Allergiker kan dö av stick från bi eller geting

Vissa får kliande utslag över hela kroppen. Och i sällsynta fall påverkar sticket blodomloppet och hjärnan, vilket kan leda till att blodtrycket faller, man tappar medvetandet, får kramper och hjärtstillestånd.

Riktigt farligt blir det om man är allergisk mot de ilskna bestarna vilket upp mot fem procent av befolkningen i allvarlig grad. Allergiker har bildat överkänslighet efter tidigare stick som är riktat mot insektsgiftet. Och får de inte adrenalininjektioner och antihistamin i tid riskerar allergiker att dö.