Äter bin kött?

Bin är kända för att samla nektar. Finns det även arter som äter kött?

Bin angriper geting som har kommit för nära deras bikupa
© Shutterstock

Även om nästan alla bin är vegetarianer, finns det faktiskt enstaka arter, som gått över till kött. De köttätande bina, som huvudsakligen lever i Sydamerika, letar efter större, döda djur. När de hittar ett, gnager de av små köttbitar, som de äter upp eller tar med hem till boet. Nästan alla de köttätande bina är asätare. Nyligen upptäckte emellertid två biologer vid Sao Paulos universitet, Sidnei Mateus och Fernando Noll, att åtminstone en art, Trigona hypogea, även är aktiva jägare. Dessa bin kastar sig över framför allt andra insekters larver, till exempel getinglarver från ett nyligen övergivet bo. Larverna dras levande ut ur sina celler, varpå bina tuggar sönder dem i bitar och transporterar hem köttet till boet, där deras egna ungar får glädje av det. Forskarna anser att Trigona hypogea har utvecklat detta beteende, eftersom det är en viss risk förknippad med att äta ruttnande kött, som kan innehålla många skadliga bakterier. I ett försök fick bina välja mellan levande fluglarver och ruttet kött, och de allra flesta föredrog larverna. De köttätande bin som föredrar ruttnande kött har för övrigt gett upphov till ett ganska ovanligt fenomen inom växtvärlden. I det område där bina lever avger en del av växterna inte de vanliga aromatiska dofterna utan tvärtom en mycket skarp doft av ruttet kött, som bina finner oemotståndlig. På så sätt lockar växterna till sig bina, som står för pollineringen.