Är getingbon och bikupor likadana?

Bin och getingar påminner om varandra, men använder de samma byggteknik?

hveps

Drottningen börjar själv

Getingar bygger nytt bo varje år, och då endast drottningen övervintrar, står hon själv för de första stegen. Byggmaterialet består av pappersmassa, som drottningen bildar genom att tugga träfibrer med saliv.

På undersidan av till exempel ett tak formar hon en vågrät platta, som består av 20-40 sexkantiga celler med öppningarna nedåt, och täcker alltihop med ett skyddande hölje. I var och en av cellerna lägger hon ett ägg, och när de första arbetsgetingarna kläcks, fortsätter de utbyggnaden av boet.

Bin bygger på annat sätt

Honungsbinas bon är också uppbyggda av plattor med sexkantiga celler för ägg och larver, men därutöver är likheterna med getingarnas arkitektur små. Binas plattor sitter i lodräta rader, och medan en getingplatta bara består av ett enda lager celler, består en biplatta av två lager med cellerna placerade rygg mot rygg.

Bina bygger inte heller något hölje runt plattorna utan täcker i stället insidan av hålrummet med ett svamp- och bakteriedödande ämne kallat propolis.