Shutterstock

Är det sant att humlan inte kan flyga?

Man hör att humlor faktiskt inte kan flyga, men stämmer det verkligen?

Historien är en av vetenskapens mest seglivade myter. Den sägs komma från 1930-talets Tyskland, där en expert i aerodynamik förklarade för en biolog att en humla enligt hans beräkningar inte kunde flyga. Biologen tog det till sig som ett exempel på naturens finurlighet, och sedan spred sig myten till tidningar och vidare ut bland allmänheten. Aerodynamikern hade dock glömt att humlans vingar är skrovliga och böjliga och inte glatta och stela, och det gör en kolossal skillnad. Varje gång biet slår med vingarna skapas det virvlar, som ger den nödvändiga extra lyftkraften.