Insekter

Fluga

Världens insekter är pressade

Insekter utgör viktiga hörnstenar för stora delar av livet på jorden. Insekter är de mest varierande arterna på planeten, och de utgör en betydelsefull del av våra ekosystem. Många växter är beroende av insekter eftersom de hjälper till att pollinera växterna. Dessutom är insekter en källa till föda för ett stort antal djur, som bland annat fåglar, grodor och ödlor. Djur som har insekter på menyn är ofta byten själva och därmed är insekter en viktig länk i näringskedjan. Men världens insekter är pressade. Uppskattningsvis minskar cirka 40 procent av alla insektsarter och en tredjedel av världens insekter är direkt hotade. Den bakomliggande orsaken är en kombination av förlorade livsmiljöer, klimatförändringar och insektsgift som bland annat används i jordbruket. Utforska våra artiklar och följ vetenskapen om insekter här.

Vad kännetecknar insekter?

Insekter har ett yttre skelett (ett så kallat exoskelett), en tredelad kropp, antenner och tre par ben. Således skiljer de sig från spindlar och fästingar, som kännetecknas av att de har fyra par ben och tvådelade kroppar.

De allra flesta insekter lägger ägg, men några insekter, såsom bladlöss, föder faktiskt levande unga.

Vad äter insekter?

Insekternas kost beror på arten. Cirka hälften av insekterna äter växtmaterial eller dricker växtsaft.

Vuxna husflugor äter inte alls och dör av svält när de når vuxen ålder. Ofta blir de dock föda innan svältdöden inträffar.

Vissa insekter, som syrsor och nyckelpigor, äter andra insekter, medan vägglöss och de flesta myggarter dricker blod från djur och människor.

insekt som sitter på pinne

© Shutterstock

Insekter som mat

Det finns många insekter som vi människor kan äta, och cirka två miljoner människor äter dagligen små insekter.

Insekter som exempelvis cikador och gräshoppor innehåller en hög nivå av protein, vitaminer och mineraler. Det har lett till att man forskar på hur insekter kan användas som ett alternativ till olika typer av kött.

Köttindustrin är en resurs- och utrymmeskrävande industri som står för en stor del av världens koldioxidutsläpp. När världens befolkning ökar kommer efterfrågan på protein att öka ytterligare.

Gräshoppor som mat

© Shutterstock

Jordens farligaste djur är en insekt

Det farligaste djuret i världen är myggan. Varje år dödar den fler människor än vad hajar, ormar och spindlar gör tillsammans.

Den stickande insekten är ansvarig för en miljon dödsfall per år eftersom smittar människor med livshotande sjukdomar som denguefeber och malaria.

Förutom de många årliga dödsfallen blir hundratals miljoner människor också sjuka varje år efter att ha råkat ut för den smittsamma insekten.

Mygg

© Shutterstock
Sida 1 / 3