Shutterstock

Hur stor kan en sköldpadda bli?

Vem har storleksrekordet – en havssköldpadda eller en landsköldpadda?

De allra flesta av världens cirka 265 sköldpaddsarter är relativt små, men det finns enstaka jättar bland dem.

Bland landsköldpaddorna innehas storleksrekordet av två jättesköldpaddor – en elefantsköldpadda och en Galapagossköldpadda.

Sköldpaddorna växer hela livet, så storleken beror mycket på djurets ålder.

Djur i fångenskap har också en tendens att bli större än djur i naturen, eftersom de får en bättre kost.

Båda de nämnda arterna kan väga upp emot 300 kilo. Den just nu mest kända individen är en aldabrasköldpadda.

Den väger 304 kilo.

Rekordet hos havssköldpaddor innehas av en havslädersköldpadda, som drev i land död på en strand i Wales år 1988. D

en mätte 2,91 meter och vägde lite över 961 kilo.

I förhistorisk tid har det dock existerat långt större arter, och 1972 hittades fossil av en havssköldpadda, som vägt omkring två ton då den levde.