Hur mycket kan en elefant dricka?

Jag har hört att en elefant dricker 200 liter vatten per dygn. Är det sant? Vad använder den allt vattnet till?

Elephant drinking

Vatten är en förutsättning för allt liv på jorden. Vatten är nämligen absolut nödvändigt för livets byggstenar och är det som gör deras reaktioner och rörelser i organismen möjlig. I regel består levande organismer av minst 50 procent vatten. Vävnaderna tål en viss uttorkning, men blir vätskeförlusten för stor, stannar de kemiska och biokemiska reaktionerna upp.

Landlevande djur utsätts för den speciella prövning det innebär att de utöver den vätska de förlorar med urin och avföring nästan alltid också förlorar vätska till luften genom avdunstning från hudytan och luftvägarna. Ju varmare och torrare det är, desto större är avdunstningen. Djuren kan emellertid motverka sin vätskeförlust genom att dricka och inta vattenhaltig föda. De flesta överhettade djur har till och med extra stora vätskeförluster, eftersom de genom att flämta eller svettas utnyttjar det faktum att avdunstningen kräver energi och därmed verkar avkylande.

Elefanter är jordens största landlevande djur, och även om deras stora, tunnformade kropp ger dem en i förhållande till volymen liten yta, mister de stora mängder vätska genom avdunstning, bland annat för att de även lever i mycket varma och torra miljöer. Elefanter kan därför mycket väl dricka drygt 200 liter vatten per dag. Det sker i regel genom att de upprepade gånger suger upp 5–10 liter vatten i snabeln och för den upp till munnen, där den töms. En törstig elefant kan dricka över 100 liter vatten på några minuter, men oftast är deras vattenintag utspritt över dagen.

Elefanter kan för övrigt vara ganska kräsna i sitt val av vattenhål. Observationer visar att de tydligt föredrar vattenhål med ett högt innehåll av salter, speciellt natrium.