Hur många djur finns det?

Är jorden helt utforskad eller hittar forskarna fortfarande nya djurarter? Hur många arter känner man till idag?

© Shutterstock

Varje gång man upptäcker en ny djurart gör man en formell vetenskaplig beskrivning av den. Denna beskrivning publiceras i en vetenskaplig tidskrift, och samtidigt får det nya djuret ett namn. Denna process är förhållandevis långsam – det kan gå många år från det att djuret upptäcks tills det blir beskrivet och därmed officiellt erkänt. Det medför att vår kunskap om hur många djurarter som finns permanent ligger flera år efter, och att man aldrig kan ange det exakta antalet arter. Till detta kommer att man fortfarande upptäcker nya djurarter – jordklotet är inte så utforskat som man kan tro. Det tar lång tid mellan upptäckten av nya stora djurarter, men det sker regelbundet att forskarna hittar små arter. En av de största arter man har hittat i nyare tid är den 4,5 meter långa hajen megamouth, som hittades av en slump 1976. Det stora flertalet av de arter som vi känner till idag tillhör så kallade leddjur, det vill säga insekter och kräftdjur samt en lång rad mindre grupper. De bildar tillsammans mer än en miljon olika arter – av dessa är 350000 olika skalbaggsarter. I den andra änden av skalan finner man ett antal djurgrupper som omfattar mindre än hundra olika arter. Forskarna är djupt oeniga om hur många arter som finns kvar att upptäcka. Vissa anser att vi hittat merparten av de djurarter som finns på jorden, medan andra anser att vi bara har skrapat lite på ytan, och att det antagligen finns flera miljoner arter som vi ännu inte känner till. Bedömningarna rör sig mellan allt från en – två miljoner och över hundra miljoner arter.