Shutterstock
Hur länge lever hundar?

Hur länge lever hundar?

En del hundraser kan se fram emot ett långt liv, medan andra dör tidigare. Läs listan över olika hundrasers genomsnittliga livslängd och se hur länge du kan vänta dig att ha kvar din fyrbenta vän.

Hur länge lever hundar?

Frågan är enkel, men svaret är inte så självklart.

En hunds förväntade livslängd beror nämligen på rasen. Det visar en brittisk studie som har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Nature.

Studien tar sin utgångspunkt i 18 olika hundraser, samt hundar som gick under beteckningen blandraser. Resultaten visar att det är stor skillnad mellan hundarnas genomsnittliga livslängd.

Hundraser med platta ansikten, exempelvis den amerikanska bulldoggen, den franska bulldoggen och mopsen, har markant kortare genomsnittlig livslängd än hundar som inte har platta ansikten.

Totalt 30 563 hundar ingick i studien och i genomsnitt levde hundarna till de var 11,2 år.

Vill du vet mer om hundar? Läs artikeln om de smartaste och dummaste hundarna.

Så länge lever din hund

I den här översikten kan du se den genomsnittliga livslängden för de hundraser som de brittiska forskarna studerade.

Generellt för de undersökta hundarna gällde att honhundar blir cirka fyra månader äldre än hanhundar. Dessutom levde kastrerade hanhundar omkring ett år längre än hanhundar som inte var kastrerade. Detsamma gällde steriliserade honhundar.

Klicka på hundraserna nedan och se deras genomsnittliga livslängd.

Jack russell terrier

Hvor længe lever hunde - Jack Russell terrier

Jack Russell terrieren var den hunderace, der levede længst.

© Shutterstock
 • Genomsnittlig livslängd: 12,72 år.

Den lilla jack russell terriern ledde studien med en genomsnittlig livslängd på 12,72 år.

Den äldsta jack russell terriern blev 19 år.

Yorkshireterrier

Hur länge lever hundar – yorkshire terrier

Yorkshire terriern härstammar från England, där den användes till att jaga råttor och möss i gruvor i mitten av 1800-talet.

© Shutterstock
 • Genomsnittlig livslängd: 12,54 år.

Yorkshireterriern blev den näst äldsta hunden i studien, med en genomsnittlig livslängd på 12,54 år.

Den äldsta yorkshireterriern blev 18 år.

Border collie

Hur länge lever hundar – border collie

Border collien har fått sitt för att den härstammar från gränslandet (border) mellan England och Skottland.

© Shutterstock
 • Genomsnittlig livslängd: 12,10 år.

Herdehunden border collie hade i studien en genomsnittlig livslängd på 12,10 år.

Den äldsta border collien blev 17 år.

Är du nyfiken på hur gammal din hund är i människoår? Läs vår artikel om hundår i människoår också.

Springer spaniel

Hur länge lever hundar – springer spaniel

Som namnet antyder kommer springer spanieln från England och rasen anses vara den äldsta jakthunden i världen.

© Shutterstock
 • Genomsnittlig livslängd: 11,92 år.

Den smidiga springer spanieln hade i studien en genomsnittlig livslängd på 11,92 år.

Den äldsta springer spanieln blev 16 år.

Blandras

Hur länge lever hundar – blandras

Om man inte känner till vilka raser som ingår i en hund av blandras är det svårt att veta vilka karaktärsdrag hunden har.

© Shutterstock
 • Genomsnittlig livslängd: 11,82 år.

Blandraser kan vara sammansättningar av många olika hundraser och därmed såg forskarna också en stor variation i livslängd. Den genomsnittliga livslängden för de blandraser som forskarna studerade var 11,82.

Det äldsta blandrasen blev 19 år.

Labrador retriever

Hur länge lever hundar – labrador retriever

Labrador retriever kommer från Newfoundland i Kanada och en korsning mellan den stora newfoundlandshunden och olika vattenapporterande hundar. Eftersom rasen kom till i England på 1800-talet fick den namnet labrador.

© Shutterstock
 • Genomsnittlig livslängd: 11,77 år.

Den vanligaste hundrasen i världen, labrador retrievern, hade i studien en genomsnittlig livslängd på 11,77 år.

Den äldsta labrador retrievern blev 16 år.

Staffordshire bullterrier

Hur länge lever hundar – staffordshire bullterrier

Staffordshire bullterriern kommer från Staffordshire i Storbritannien, och även om hundens utseende kanske för tankarna till en kamphund, så framavlades hunden 100 år efter att hundkamper förbjöds.

© Shutterstock
 • Genomsnittlig livslängd: 11,33 år.

Den engelska staffordshire bullterriern hade i studien en genomsnittlig livslängd på 11,33 år.

Den äldsta staffordshire bullterriern blev 18 år.

Cocker spaniel

Hur länge lever hundar – cocker spaniel

Det finns tre olika varianter av cocker spanieln. Som namnen antyder kommer den engelska cocker spanieln och den engelska cocker spanieln-FT från England, medan den amerikanska cocker spanieln kommer från USA.

© Shutterstock
 • Genomsnittlig livslängd: 11,31 år.

Den jaktglada cockerspanieln hade i studien en genomsnittlig livslängd på 11,31 år.

Den äldsta cocker spanieln blev 16 år.

Shih tzu

Hur länge lever hundar – shih tzu

Shih tzu är en ras som funnits under många århundraden. Den var bland annat husdjur hos de välbeställda i Manchuriet – en historisk provins i nordöstra Kina.

© Shutterstock
 • Genomsnittlig livslängd: 11,05 år.

Det "lilla lejonet", shih tzun, hade i studien en genomsnittlig livslängd på 11,05 år.

Den äldsta shih tzun blev 17 år.

Cavalier king charles spaniel

Hur länge lever hundar – cavalier king charles spaniel

Cavalier king charles spanielns namn kommer från Englands kung Charles II, som älskade spanielar.

© Shutterstock
 • Genomsnittlig livslängd: 10,45 år

Den lilla sällskapshunden cavalier king charles spaniel hade i studie en genomsnittlig livslängd på 10,45 år.

Den äldsta cavalier king charles spanieln blev 15 år.

Schäferhund

Hur länge lever hundar – schäferhund

Schäferhunden framavlades i slutet av 1800-talet i Tyskland. Den är en blandning av collie och olika fårhundar.

© Shutterstock
 • Genomsnittlig livslängd: 10,16 år

Den allsidiga schäfern hade i studien en genomsnittlig livslängd på 10,16 år.

Den äldsta schäfern blev 15 år.

Boxer

Hur länge lever hundar – boxer

Boxern avlades fram i slutet av det 19:e århundradet i Tyskland och hunden är en korsning mellan bulldogg och den nu utdöda Bullenbeissern – en nära kusin till den stora mastiffen.

© Shutterstock
 • Genomsnittlig livslängd: 10,04 år

Den arbetsamma boxern hade i studien en genomsnittlig livslängd på 10,04 år.

Den äldsta boxern blev 15 år.

Beagle

Hur länge lever hundar – beagle

Det är okänt hur beaglen har uppkommit, men det är en gammal ras. Ordet ”beagle” var en generisk term för mindre hundar under medeltiden.

© Shutterstock
 • Genomsnittlig livslängd: 9,85 år

Den kompakta jakthunden, beaglen, hade i studien en genomsnittlig livslängd på 9,85 år.

Den äldsta beaglen blev 14 år.

Sibirisk husky

Hur länge lever hundar – sibirisk husky

Den sibiriska huskyn härstammar från nordöstra Sibirien och dna-analyser visar att det är en av världens äldsta hundraser.

© Shutterstock
 • Genomsnittlig livslängd: 9,53 år

Slädhunden, den sibiriska huskyn, hade i studien en genomsnittlig livslängd på 9,53 år.

Den äldsta sibiriska huskyn blev 14 år.

Forskarna bakom studien poängterar att den genomsnittliga livslängden för hundrasen kan bero på en allmänt hög dödlighet bland valpar av denna ras.

Chihuahua

Hur länge lever hundar – chihuahua

Chihuahuan tros härstamma från en liten hundart, techichin, som de historiska toltekerna i Mexiko hade som husdjur på 800-talet.

© Shutterstock
 • Genomsnittlig livslängd: 7,91 år.

Världens minsta hundras, chihuahuan, hade i studien en genomsnittlig livslängd på 7,91 år.

Den äldsta chihuahuan blev 16 år.

Forskarna bakom studien poängterar att den genomsnittliga livslängden för hundrasen kan bero på en allmänt hög dödlighet bland valpar av denna ras.

Amerikansk bulldogg

Hur länge lever hundar – amerikansk bulldogg

Den amerikanska bulldoggen användes främst av jordbrukare på 1970-talet. På 1980-talet vidareutvecklades rasen av tre uppfödare, då den amerikanska bulldoggen korsades med den amerikanske pitbullterriern.

© Shutterstock
 • Genomsnittlig livslängd: 7,79 år.

Den robusta amerikanska bulldoggen hade i studien en genomsnittlig livslängd på 7,79 år.

Den äldsta amerikanska bulldoggen blev 12 år.

Forskarna bakom studien poängterar att den genomsnittliga livslängden för hundrasen kan bero på en allmänt hög dödlighet bland valpar av denna ras.

Denna hundtyp med platt nos dras med ett flertal hälsoproblem, som exempelvis andnings- och ryggproblem.

Mops

Hur länge lever hundar – mops

Den lilla mopsen härstammar från Kina och kom till Europa på 1500-talet, då den blev populär bland adeln.

© Shutterstock
 • Genomsnittlig livslängd: 7,65 år.

Den kinesiska hundrasen mops hade i studien en genomsnittlig livslängd på 7,65 år.

Den äldsta mopsen blev 13 år.

Forskarna bakom studien poängterar att den genomsnittliga livslängden för hundrasen kan bero på en allmänt hög dödlighet bland valpar av denna ras.

Denna hundtyp med platt nos dras med ett flertal hälsoproblem, som exempelvis andnings- och ryggproblem.

Engelsk bulldogg

Hur länge lever hundar – engelsk bulldogg

Den engelska bulldoggen användes förr i tiden i kamper mot andra djur. Därför framavlade man speciella drag, som exempelvis aggressivitet och ett kort nosparti, så att hunden kunde bita sig fast utan att få problem med andningen. I dag har rasen ett mycket milt temperament och används av många som familjehund.

© Shutterstock
 • Genomsnittlig livslängd: 7,39 år.

Den kärvänliga engelska bulldoggen hade i studien en genomsnittlig livslängd på 7,39 år.

Den äldsta engelska bulldoggen blev 13 år.

Forskarna bakom studien poängterar att den genomsnittliga livslängden för hundrasen kan bero på en allmänt hög dödlighet bland valpar av denna ras.

Denna hundtyp med platt nos dras med ett flertal hälsoproblem, som exempelvis andnings- och ryggproblem.

Fransk bulldogg

Hur länge lever hundar – fransk bulldogg

Den franska bulldoggen registrerades för första gången i Paris i mitten av 1800-talet. Den är en blandning av små engelska bulldoggar och olika franska råtthundar.

© Shutterstock
 • Genomsnittlig livslängd: 4,53 år.

Den lekfulla franska bulldoggen hade i studien en genomsnittlig livslängd på 4,53 år.

Den äldsta franska bulldoggen blev 11 år.

Forskarna bakom studien poängterar att den genomsnittliga livslängden för hundrasen kan bero på en allmänt hög dödlighet bland valpar av denna ras.

Denna hundtyp med platt nos dras med ett flertal hälsoproblem, som exempelvis andnings- och ryggproblem.

Livslängden ger inblick i hälsan

Även om en hög valpdödlighet kan spela in i livslängden för en del av hundraserna, tror forskarna att deras resultat belyser hur en del raser är svårt drabbade av sjukdomar.

Därför hoppas forskarna att resultaten kan väga in i blivande hundägares val av hund.

Med kunskap om rasernas genomsnittliga livslängd kan hundägare bättre uppskatta om vilket liv en ras kommer att få, vilka behov den har under livets lopp och på så sätt fatta ett informerat beslut om val av hundras.