Hur långa är mullvadsgångar?

Hur stort gångsystem kan en mullvad gräva? Finns det förbindelser mellan de enskilda gångarna?

Jordhögar visar var mullvadar har byggt gångar
© Shutterstock

Mullvadar är inte speciellt sällskapliga av sig, så varje djur har i regel sitt eget tunnelsystem. Utformningen och storleken varierar oerhört mycket och beror bland annat av jordmån, nederbördsmängd och antalet daggmaskar och andra smådjur, som mullvadarna lever av. En mullvadsgång kan täcka upp till 7000 kvadratmeter och vara flera hundra meter lång. Systemet består typiskt av en rad gångar strax under marken samt några djupare gångar, som kan ligga i upp till sex nivåer. Gångarna har med jämna mellanrum utvidgningar, och på något ställe i systemet, i regel under eller runt ett stort träds rötter, hittar man en större bo- och barnkammare. Även om det normalt sett inte finns förbindelser mellan de enskilda djurens gångar, kan det i områden med många djur finnas gemensamma gångar, som alla djur använder, speciellt gångar som leder fram till vatten.