Shutterstock

Hur kontrollerar elefanten sin snabel?

Den kan lyfta stockar, mata in föda i munnen och spruta vatten. Men hur kontrollerar elefanten sin snabel?

Snabeln är inte bara elefantens mest ikoniska kroppsdel, den är också en av de viktigaste. Snabeln används bland annat för att suga upp, dricka och spruta vatten, för att greppa saker och för tunga lyft.

För att få insikt i snabeln undersökte ett tyskt forskarlag elefantens ansiktsmotorik och upptäckte en extra stor mängd nerver hos både asiatiska och afrikanska elefanter.

Nervsignaler färdas till och från ansiktets muskler via ett hjärncentrum som är lika stort som en vindruva och innehåller cirka 54 000 eller 63 000 nervceller beroende på om det finns i hjärnan på en asiatisk eller afrikansk elefant. Som jämförelse har människor cirka 8 000 nerver i samma hjärncentrum.

Även om elefanten är stor och därför naturligt har fler nervceller är antalet fortfarande oproportionerligt högt. Endast delfiner, utrustade med 85 000 nervceller i hjärnans centrum, överträffar elefanter.

Nerver kontrollerar 40 000 muskler

De allra flesta nerverna i elefantens hjärncentrum för ansiktsmusklerna används för att kontrollera snabelns upp emot 40 000 muskler. Som jämförelse har vi människor bara cirka 650 muskler i hela vår kropp.

Kombinationen av ett extremt stort antal nerver och muskler och nervernas förmåga att koordinera musklernas aktivitet gör att elefanten kan använda sin snabel för flera typer av uppgifter och lyfta föremål på upp till 350 kilo.

63 000 nerver styr de upp emot 40 000 muskler som finns i snabeln hos den afrikanska elefanten.