Shutterstock

Valhajar kan bli 100 år

Med hjälp av kärnvapenprover från kalla kriget har nu biologer kommit på ett sätt att mäta åldern på världens största fisk.

Med sina över tio meter är valhajen världens största fisk, och den finns i alla jordens tropiska farvatten.

Trots det vet vi ytterst lite om den. Fortfarande är dess vandringsmönster och var den fortplantar sig okänt och samma sak gäller dess livslängd.

Den sista frågan har man dock nu lyckats komma närmare ett svar på.

© shutterstock & paul fanning, pakistan node of the un food and agricultural org

Normalt kan man åldersbestämma fiskar med hjälp av de så kallade öronstenarna, otoliterna, som bildar årsringar på samma sätt som träd.

Hajar och rockor har emellertid skelett av brosk och därför inga öronstenar, så här måste man använda en annan metod.

Kärnvapenprov satte spår i ryggkotorna

Valhajen har tillväxtringar i ryggkotorna, men problemet har hittills varit att biologerna inte har vetat hur lång tid varje ring representerar. Det har forskare vid Rutgers University i USA nu listat ut.

© shutterstock & paul fanning, pakistan node of the un food and agricultural org.

Hajar uppvisar spår från kalla kriget

Valhajar som har levt under kalla kriget har ett ökat innehåll av kol 14 i sina ryggkotor.

Ryggkotorna växer

Valhajens kotor bildar nya tillväxtlager när djuret blir äldre.

Atombomber sätter spår

Tillväxtlagren från 1950- och 1960-talen bär spår av radioaktiva ämnen från kärnvapenprov. Kol 14-innehållet har nu avslöjat att varje tillväxtlager motsvarar ett år.

Då var det extra stort eftersom världens kärnvapenmakter utförde kärnvapenprov som frisatte stora mängder kol 14.

Forskarna kunde avläsa det ökade innehållet i ryggkotorna från valhajar, som länge har legat i museisamlingar.

Kol 14-innehåll avslöjar ålder

För att ta reda på det utnyttjade de historiska data om kol 14-innehållet i havet på 1950- och 1960-talen.

Undersökningarna visade att ett tillväxtlager i ryggkotorna motsvarar ett år, och därmed har forskarna nu äntligen fått en måttstock för valhajarnas ålder.

Utifrån de konkreta ryggkotorna kunde de se att det äldsta av djuren var 50 år när det dog.

Då detta exemplar långtifrån hade maximal storlek är det sannolikt att valhajen kan bli över 70 år och i vissa fall över 100 år.