Vilket djur är tidernas största?

Vilket djur är det största som någonsin har levt på jorden? Min bror påstår att det är en dinosaurie. Jag tror att det är blåvalen.

Blåval på väg mot havets yta
© Shutterstock

Blåvalen är utan jämförelse jordens största djur. Inte ens forntidens jätteödlor, dinosaurierna, kan mäta sig med den. Som jämförelse kan nämnas att en av de största landlevande dinosaurierna, sauropoden Argentinosaurus, bara vägde runt 81 ton. Det är lite mer än hälften av en vuxen blåvals vikt. Den största blåval som någonsin har mätts är en hona som mätte 33,58 meter från nosspets till stjärtfena.

Den tyngsta var en annan hona, som var nästan sex meter kortare men som vägde inte mindre än 190 ton. Det motsvarar vikten av 38 normalstora elefanter. Vid födseln, som inträffar efter 10-11 månaders dräktighet, är ungen sju meter lång och väger två till tre ton. Första halvåret lägger den på sig i genomsnitt 80 kilo om dagen, och i sjumånadersåldern har den vuxit till en längd av omkring 16 meter.

Att den växer så snabbt beror i väldigt hög grad på en mycket näringsrik modersmjölk, som innehåller 36 procent fett och 13 procent protein. Det krävs också en hel del näring för att producera sådan mjölk – en vuxen blåval äter runt två till tre ton plankton om dagen. Hos en vuxen blåval är allting enormt. Dess väldiga tunga, som den pressar ut vattnet ur munnen med när detta skall filtreras på stora mängder plankton, är stor som en personbil.

Hjärtat väger upp emot ett ton, och om man skulle få lust att ta en simtur i dess kroppspulsåder är det, i alla fall i teorin, faktiskt fullt möjligt.