Varför strandar valar?

Varför strandar valar ofta längs kusten, ibland många på en gång?

Val strandar vid strandkanten
© Shutterstock

Strandade valar är ett mysterium

Att valar strandar är ett av zoologins stora mysterier.

Det är en gåta varför tillsynes friska valar strandar gång på gång längs kuster runt omkring i världen. Till på köpet sker det ofta flera gånger efter att räddningsmanskap lyckats dra de strandade valarna ut till havs igen.

Mjuk sandbotten kan leda till att valar strandar

Vissa forskare tror att det kan ha något med kustens utformning att göra. Valar orienterar sig med hjälp av ekolokalisering. En mjuk sandbotten skickar inte tillbaka särskilt mycket eko, vilket kan leda till att valarna förlorar orienteringen.

En del av de mest utsatta kusterna ligger mycket riktigt vid områden med mjuk sandbotten. Det gäller till exempel den jylländska västkusten, där många valar strandat under årens lopp.

Strandade knölvalar
© Shutterstock

Rekordmånga knölvalar strandade vid australisk kust

470 knölvalar har strandat på den tasmanska västkusten. Och även om den australiska ön ofta upplever fenomenet med strandade valar är forskarna förvånade över omfånget eftersom det är det största antalet strandade valar i modern tid.

Vid det första tillfället, måndagen den 21 september, hittade myndigheterna 270 strandade valar. Dagen efter hittade en helikopter ytterligare 200 strandade valar tio kilometer bort.

Enligt rapporter är många av valarna döda, inklusive majoriteten av de valar som hittades senare.

En omfattande räddningsaktion har inletts för att få tillbaka de överlevande knölvalarna i havet, men det kan mycket väl ta flera dagar. Inte minst då många av de valar som har fått hjälp ut i vattnet igen har strandat på nytt.

Vädret i området är i nuläget kallt och regnigt, vilket kan hjälpa valarna att överleva. Å andra sidan kan väderförhållandena försena räddningsarbetet.

Strandade valar kopplas till sonar

Forskare vet ännu inte varför så många knölvalar har strandat i Australien. Men de kan ha hittat orsaken till andra masstrandningar under året.

Flera exemplar av nordlig näbbval (flasknosval) har strandat i diverse länder och nu undersöker forskare från välgörenhetsorganisationen Zoological Society of London om det kan bero på militär användning av sonar.

Tidigare obduktioner av strandade nordliga näbbvalar har avslöjat att valarna hade karaktäristiska kvävebubblor i vävnaden, vilket indikerar att de lidit av dykarsjuka.

Dykarsjuka leder bland annat till smärta och förlamning, och tillståndet är livsfarligt för både människor och djur.

Nordliga näbbvalar brukar dyka djupt men av naturen vet de också hur de ska stiga upp till ytan igen. Men den mekanismen kan, enligt forskarna, sättas ur spel om valarna störs och skräms av sonarer.

Det leder till att de stiger för snabbt upp ur djupet och dykarsjukan gör dem så desorienterade att de strandar och inte hittar tillbaka ut till havet igen.

Valar strandar om och om igen

Att valarna ofta vänder om och simmar in till stranden igen förklarar en del forskare med att de reagerar på nödrop från flockmedlemmar, som fortfarande ligger strandade.

Andra anser att valar får ett nervöst sammanbrott, när deras orienteringsförmåga inte längre fungerar, medan andra uppger kollektivt självmord som förklaring. Den exakta orsaken känner forskarna ännu inte till, men troligtvis är den en kombination av två eller flera av dessa faktorer.