Varför hoppar delfiner framför båtar?

Delfiner älskar att surfa på vågor. De gör det troligen för att det är roligt.

Dolphins playing with men in boat

Det är välkänt att delfiner generellt tycker om att rida på vågorna. Det har observerats vid många kuster i världen, där det naturligt uppstår höga vågor. Ofta lägger sig delfinerna också i de vågor som skapas av båtar och fartyg i rörelse, liksom de gärna följer mindre båtar och simmar och hoppar bredvid dem.

Orsaken till beteendet är sannolikt så enkel som att delfinerna tycker att det är roligt. Kanske finns det också en fysisk tillfredställelse i den kittlande känsla som vågorna ger. Delfinernas hud, som är utrustad med många nervceller och små blodkärl, är nämligen mycket känslig för beröring. Detta ses bland annat i delfinernas nära sociala liv, som innebär att de ofta har kroppskontakt med varandra, till exempel genom lätt beröring med fenorna, när de simmar bredvid varandra i vattnet.

Liksom andra sociala däggdjur med hög intelligens, till exempel hundar och elefanter, ter sig delfiner mycket leklystna. De leker hela livet men i synnerhet när de är unga. Lekarna har ett rationellt syfte, då de utvecklar delfinernas motoriska färdigheter och stärker sociala band i flocken. Zoologerna menar dock att leken också kan vara ett syfte i sig, om den skänker glädje och njutning.

Leklystnaden kombinerad med en hög grad av nyfikenhet gör att delfiner ofta rör sig mycket nära människor. Se de hoppande delfinerna i videon nedan.

Video