Späckhuggare anfaller en flock kaskeloter

För första gången någonsin har en undervattensfotograf lyckats fånga kampen mellan två av jordens största rovdjur på film. Ett slag från en kaskelots stjärtfena kan bryta ryggen på en späckhuggare, men de späckhuggarna låter sig inte avskräckas.

Spækhugger angriber

Unik film på späckhuggare och kaskeloter i strid

Undervattensfotografen och grundaren av Blue Sphere Media, Shawn Heinrichs, är den enda som någonsin har filmat en flock späckhuggares anfall på en grupp kaskeloter.

Vanligtvis samarbetar späckhuggarflockar för att ta kaskelotungar. Men i sällsynta fall kan hunger även driva späckhuggarna att samarbeta och gå till anfall på vuxna kaskeloter.

Sammanhållning är det bästa försvaret mot en späckhuggare

När en hotfull flock av späckhuggare närmar sig kaskeloterna väller känslan av gemenskap fram hos de stora valarna.

Simmar kaskeloterna utspritt så samlas de blixtsnabbt och bildar en rund formation som ett hjul. Kalvar och svaga valar skyddas i mitten av kaskeloternas formation.

Kaskelotvalarna försöker slå undan späckhuggarna med sina kraftfulla stjärtfenor. Ett enda slag kan bryta ryggen på en späckhuggare.

En späckhuggare ska normalt akta sig för en kaskelot

När en späckhuggare attackerar en fullvuxen kaskelot är det med livet som insats. Kaskeloten är stor, stark och snabb, och drar sig inte för att använda sina krafter i en drabbning. Läs mer om havets stridsmaskin här: