Se späckhuggare bli lurade av säl

En grupp hungriga späckhuggare försöker att välta ned en säl i vattnet genom att göra synkroniserade, intelligenta attacker. Men sälen ger inte upp i första taget.

© Lindblad Expeditions & National Geographic

Ett av naturens intensiva jaktdramer har nyligen fångats på video vid Antarktis:

Omringad av glupska späckhuggare klänger sig en säl fast på ett isflak för att undvika att trilla i vattnet och bli uppäten.

Synkroniserad attack skapar vågsvall

Späckhuggare tillhör de största och klokaste rovdjuren på jorden och de har ett stort register av jakttekniker.

För att få ned sälen i vattnet använder späckhuggarna en strategi som går ut på att de far fram som torpeder och dyker ned under flaket. Det skapar våldsamma vågsvall.

När isflaket faller ned i vågdalen forsar vattnet in över sälen.

De upprepade attackerna ger folkmassan på en Lindbladexpedition kalla kårar, där de följer dödskampen från första parkett.

Många av attackerna skickar ned sälen i vattnet, men den kryper snabbt upp på flaket igen.

Isflaket börjar lösas upp

Efter späckhuggarnas många attacker har isflaket börjat lösas upp och det blir hela tiden svårare för sälen att ta sig upp ur vattnet.

I ett ouppmärksamt ögonblick ser den sin chans.

Till ljudet av ängsliga tillrop från människosamlingen på expeditionsfartyget tar sälen till flykten och simmar snabbt bort från de glupska jägarna.