Valar

knölval

Valar är havets jättar

Världens största val är blåvalen, som dessutom intar platsen som det näststörsta djuret i världen någonsin. Det enda djuret som slår blåvalen är nämligen ichthyosaurien, som levde för 240 miljoner år sedan. Bland blåvalarna är honan i allmänhet större än hanen och kan bli upp till 33–34 meter lång och väga upp emot 180 ton. Det finns många olika valarter och de lever i olika delar av världen. I Norge kan du se späckhuggare vid Lofoten och på Island har du stor chans att se vikvalar. I Danmark kan du ha turen att se den lilla valen tumlare och i arktiska farvatten kan du möta en vitval. Du kan få syn på stora valar som knölvalar och blåvalar i områden som Kalifornen, Sydafrika och Nya Zeeland.

Valarter delas upp i två kategorier – bardvalar och tandvalar. Det finns elva valarter i kategorin bardvalar, bland annat blåvalar och knölvalar. Bardvalar har inga tänder, utan så kallade barder, därav namnet. Barderna består av hundratals parallella hornplattor och används till att filtrera småfiskar och kräftdjur från havsvattnet. I motsats till gruppen bardvalar finns det inte mindre än 70 valarter i kategorin tandvalar, bland annat narvalen, kaskeloten och späckhuggaren.

blåval

©

De olika valarna har vitt skilda kostvanor. Bardvalarna äter krill och små stimfiskar, medan tandvalar lever på större fiskar och bläckfiskar. Späckhuggare har ett större urval på menyn, som består av bland annat sälar, hajar, sirendjur och havsfåglar. Den största tandvalen, kaskeloten, håller sig däremot till fiskar och bläckfiskar.

Späckhuggare jagar sjölejon.

©