Vad är manetens fyra ringar?

Det verkar alltid finnas fyra ringar i mitten av en manet. Vilken funktion har dessa ringar?

Manet i vattnet
© Shutterstock

När man tittar på en manet, som ligger som en lätt intorkad geleklump på en strand eller simmar som en mjuk klocka i havet, är de fyra hästskoformade eller ringformade strukturerna mitt på kroppen ofta det mest iögonenfallande hos djuret. Dessa strukturer är faktiskt djurets könsorgan, som syns genom de genomskinliga vävnaderna. Tittar man noga efter, kan man till och med könsbestämma djuren. Hos hannar är könsorganen vitaktiga, medan de är rödaktiga hos honorna. Själva parningen sker genom att hannen pumpar ut sin sperma i vattnet. Sperman fångas upp av honan och befruktar hennes ägg, som sedermera blir till larver. Efter befruktningen ser man därför ofta honor med brunaktiga fångstarmar. Det är larverna, som har vandrat från mammans mage och ut på armarna. När larverna är lagom stora, sliter de sig loss och simmar omkring ett par dagar, innan de sätter sig fast på stenar, musselskal eller alger. Här utvecklas de till mycket små bägarformade polyper med långa fångstarmar, som de använder för att fånga små djur, som driver förbi. På våren börjar polyperna att förändras. Fångstarmarna blir kortare och kroppen avsevärt mycket längre, medan den får en rad insnörningar. Till sist liknar den nästan en liten stapel tall- rikar. Efter ett par veckor sliter varje ”tallrik” sig loss och börjar simma omkring i vattnet. De utvecklas efterhand till nya maneter, och sedan kan processen börja om från början igen.