Shutterstock

Tioarmade bläckfiskar har 3D-seende

Ett nytt uppfinningsrikt försök, i vilket bläckfiskar utrustades med rödgröna 3D-glasögon, avslöjar att bläckfiskens hjärnkapacitet ligger långt utanför forskarnas fantasi.

Det är närmast omöjligt för biologerna att avgöra hur djur ser omvärlden, men i ett nytt försök har forskare vid University of Minnesota i USA avslöjat att tioarmade bläckfiskar har 3D-seende precis som människan.

Man försåg bläck-fiskar med rödgröna 3D-glasögon och visade videor av en räka som rörde sig över en skärm.

Bläckfiskarna sträckte sig efter räkan och man kunde konstatera att de såg den i det tredimensionella rummet på precis den plats där vi själva skulle ha sett den. Bläckfiskar använder samma metod som människan för att bedöma avstånd.

© Rachael Feord, University of Cambridge

Forskarna förundras över bläckfiskens hjärna

Resultatet är överraskande, eftersom bläckfiskarnas syn i andra avseenden skiljer sig helt från vår syn.

Vi har ett så kallat stereoseende och synfälten för båda våra ögon överlappar varandra.

Stereoseende är beteckningen på det sätt som vår hjärna kombinerar intrycket från våra två ögon, så att vi ser världen i 3D.

VIDEO: Se bläckfisken med 3D-glasögon

Syncentrum i hjärnan jämför hela tiden bilderna från ögonen och de små skillnaderna ger oss en mycket exakt bedömning av avståndet till alla objekt som finns i synfältet.

Däremot är vårt synfält begränsat av ögonens placering och av att vi inte kan röra dem oberoende av varandra, något bläckfiskar kan.

Forskarna är förvånade över att bläckfiskar har hjärnkapacitet för att både klara av stereoseende och ögon som rör sig oberoende av varandra.

En förklaring kan vara att bläckfiskarnas stereoseende liksom hos vissa insekter endast fungerar på objekt som befinner sig i rörelse.