Sett för första gången: Späckhuggare nedlägger enorm blåval

Det är inte varje dag man ser en späckhuggare sätta tänderna i världens största djur. Det har faktiskt aldrig tidigare skådats – förrän nu.

Det är inte varje dag man ser en späckhuggare sätta tänderna i världens största djur. Det har faktiskt aldrig tidigare skådats – förrän nu.

Cetacean Research Centre

Marinbiologer har länge tvivlat på huruvida späckhuggare kan jaga och döda blåvalar. Men nu har forskare vid Cetacean Research Centre själva bevittnat tre våldsamma händelser utanför Bremer Bay i sydvästra Australien.

Det handlar om två episoder från 2019 och en tredje från 2021, då stora flockar av späckhuggare har jagat en blåval över långa distanser för att till slut turas om att hårt stöta in i den och dränka den samtidigt som de äter av den.

Valens tunga äta upp först

I den första episoden var det en frisk, vuxen blåval på knappt 22 meter som fick nådastöten. Enligt marinbiologernas studie slet upp emot 50 späckhuggare blåvalen i bitar och åt samtidigt av den döende valen under en sex timmar lång festmåltid.

Späckhuggarna simmade bland annat in i blåvalens mun för att bita av dess näringsrika och eftertraktade tunga, medan valen fortfarande var vid liv.

De två andra gångerna var det två mindre blåvalskalvar på 12 respektive 14 meter som jagades av upp emot 25 späckhuggare över distanser på upp till 24 kilometer.

australien, späckhuggare, predation

Späckhuggare äter bitar av blåvalens tunga medan den fortfarande lever.

© John Daw / Australian Wildlife Journeys

Späckhuggare är stora och snabba rovdjur

  • Späckhuggaren är en tandval som tillhör delfinfamiljen. Det är världens största delfinart.
  • De finns överallt på jorden, från de arktiska regionerna till de tropiska haven och är – ytmässigt – det näst mest spridda däggdjuret i världen, efter människan.
  • Hanarna blir upp emot tio meter långa och kan väga cirka 10 000 kilo.
  • De har en simhastighet på 56 km/h.
  • De lever i flockar om 10-50 djur, som alla är släkt med varandra och blir upp till 90 år gamla.
  • Späckhuggaren är en så kallad toppkonsument – det vill säga ett rovdjur som befinner sig högst upp i näringskedjan och som äter andra stora djur.

Källa: Whale and Dolphin Conservation

Desperata mödrar går i spetsen

Tidigare har forskare antagit att det bara var de största och starkaste av hanarna som klarade av att besegra de enorma blåvalarna. Om det alls var möjligt.

Men enligt de nya upptäckterna är det i synnerhet aggressiva späckhuggarhonor som tar täten i angreppen på grund av den desperata jakten på föda till avkomman.

Forskarna har tidigare sett späckhuggare döda i stort sett alla andra valarter, men aldrig en blåval – förrän nu. De kallar de tre episoderna för världens största kollision mellan ett rovdjur och ett bytesdjur.