Alfred Wegener Institute / PS124 AWI OFOBS Team

Marinbiologer hittar den största fiskkolonin någonsin

Forskare utanför Antarktis har upptäckt den största kolonin av fiskyngel som någonsin skådats: 60 miljoner fiskbon spridda över ett område som är dubbelt så stort som Paris.

Den tyska isbrytaren RV Polarstern befann sig i södra Weddellhavet utanför Antarktis för att marinbiologerna ombord skulle studera ett naturfenomen på havsbotten som gör vattnet där två grader varmare än på andra ställen i området.

Men när forskarna sänkte skeppets ett ton tunga undervattenskamera en halv kilometer ner till botten hittade de av misstag något helt annat än de letade efter: En rekordstor koloni av fiskyngel som bestod av upp emot 60 miljoner fiskbon.

Bona tillhör den antarktiska isfisken Neopagetopsis ionah, och det är inte ovanligt att se isfiskar klumpa ihop sina yngelplatser.

Men det tidigare rekordet på cirka 60 yngelplatser på samma område kan se sig slaget av det nya fyndet på 60 miljoner yngelplatser.

Polarstern, isfisk, antarktis

Isbrytaren RV Polarstern under arbete i Weddellhavet.

© Alfred Wegener Institute / Tim Kalvelage

Yngelplatsen är dubbelt så stor som Paris

Kolonin i Weddellhavet är utspridd över ett område på 240 kvadratkilometer med bon jämnt fördelade med cirka 25 centimeters mellanrum. Detta motsvarar en yta som är cirka dubbelt så stor som Paris.

Bona är crika 75 centimeter i diameter och rymmer upp till 2 100 ägg vardera. De flesta bon skyddas av en enda vuxen isfisk vardera.

Detta fynd är inte bara den största kolonin av häckande isfisk som är känd – det är den största kolonin av yngel som forskare någonsin har sett.

Koloni kan bero på temperaturhöjning

Forskarna antar att samma fenomen på havsbottnen som de avsåg att undersöka är det som kan vara orsaken till denna enorma koncentration av yngel av isfisk.

Fenomenet de skulle undersöka kallas upwelling, och det uppstår när näringsrikt vatten på botten pressas upp till ytan.

Detta resulterar i en naturlig temperaturhöjning nere på botten och ett överflöd av djurplankton vid ytan som den nykläckta isfisken simmar upp och äter innan de simmar nedåt en halv kilometer igen.

Marinbiologerna förväntade sig alltså kolonier av häckande isfisk i detta område – men inte tillnärmelsevis i så stor utsträckning.

isfisk, antarktis, Polarstern

Den nyupptäckta kolonin består av 60 miljoner bon av yngel med upp emot 2 100 ägg i varje.

© Alfred Wegener Institute / PS124 AWI OFOBS Team

Kameror ska se äggen kläckas

Med så pass många fiskar och ägg samlade på ett begränsat område bedömer forskarna att fiskarten måste utgöra en total biomassa på över 60 000 ton och att den är en del av ett unikt ekosystem – troligen som ett byte för weddellsälen.

Forskare ser det historiska fyndet som ytterligare en uppenbar anledning till att bevara haven vid denna kontinent. De har lämnat kvar två kamerasystem i kolonin för att lära sig mer om dess beteende och för att observera vad som händer när det otroliga antalet fiskägg kläcks.