Shutterstock
giftigaste-maneten

Här är världens giftigaste maneter

Haven översvämmas av maneter i olika storlekar och färger. Många av dem är helt ofarliga, men vissa av de enkla slemdjuren döljer de kraftigaste giftämnena man kan hitta i naturen.

Brännmaneter är kanske inte världens mest upphetsande djur.

Men vissa av deras artfränder är dödliga. Med små nålar på tentaklerna gör de hål i huden och sprutar in gift som kan få dig att svimma av smärta.

Här är tre maneter som du bör simma en stor omväg runt under semestern:

Blåsmaneten får dig att svimma av smärta

Giftigaste maneterna - blåsmanet på stranden

Om man bränner sig på den giftiga blåsmaneten blir huden röd och svullnar.

© Shutterstock

Blåsmaneten, eller den portugisiske örlogsmannen, är vanlig i tropiska och subtropiska hav, där den lever vid ytan och är lätt att se med sin blåaktiga gasblåsa. Maneten simmar inte på egen hand, utan blåser omkring med hjälp av vinden som ibland för den nära land.

Det innebär problem på platser där badgäster inte känner till den och exempelvis förväxlar den med en oskyldig plastpåse. Manetens nässelceller är kraftiga och det är mycket smärtsamt att bränna sig på dem. Tentaklerna blir upp till 30 meter långa och är nästan osynliga.

Blåsmanetens kraftfulla gift har förorsakat dödsfall, men oftast på grund av att offret svimmar av smärtan och därefter drunknar.

Läs också om världens giftigaste ämnen.

2. Havsgeting kräver akutvård

Giftigaste maneterna - brännmanet
© Shutterstock

De giftigaste maneterna i Sverige

Vi har inte så många giftiga maneter i Nordeuropa, men ett möte med den röda eller blå brännmaneten kan vara obehagligt. De två brännmaneterna känns igen på deras färg och tjocka nät av brännande tentakler.

Den röda brännmaneten har ett kraftigare gift än den blå brännmaneten och kan, under rätt omständigheter, bli enormt stora. Några av de största röda brännmaneterna har en klocka på upp emot två meter och en vikt på omkring ett ton.

Den röda brännmaneten blir dock inte så stor i svenska farvatten. Här blir de upp emot 30 centimeter i diameter. Detsamma gäller den blå brännmaneten.

I svenska farvatten har man även observerat giftmaneten Gonionemus vertens, även kallad klängmanet, som inte är mer än ett par centimeter stor.

Dess gift är något kraftigare än brännmaneternas och ger därför allvarlig smärta. Den kan dessutom ge muskelkramp, andningsproblem och i värsta fall en anafylaktisk chock.

Havsgetingen kräver akut behandling

Giftigaste maneterna - havsgetingen

Att bränna sig på den giftiga havsgetingen är mycket smärtsamt och känns verkligen som en brännskada.

© Shutterstock

Havsgetingens brännande tentakler ger upp hos till extrem smärta. Giftet är tillräckligt kraftfullt för att döda människor, om de inte får behandling. Minst 65 personer har dött på grund av havsgetingar i Australien.

Studier har visat att havsgetingens gift får våra celler att läcka stora mängder kalium, vilket leder till hyperkalemi. I svåra fall kan det leda till rubbningar av hjärtrytmen och hjärtstillestånd inom en timme.

Brännskada från en av världens giftigaste maneter

Motet med en havsgeting lämnar illröda märken som liknar brännmärken.

© Shutterstock

Havsgetingen finns i farvattnen mellan norra Australien och Sydostasien. Många bränner sig på den giftiga maneten varje år, bland annat på grund av att den är genomskinlig och därmed är svår att upptäcka under en simtur.

Vill du veta mer om djur? Då ska du läsa vår artikel om världens farligaste djur eller världens giftigaste spindlar.

Irukandjimaneten ger dig hjärnblödningar

Giftigaste maneterna - Irukandji i en burk

Giftet från Irukandjin är så kraftfullt och smärtsamt att smärtstillande läkemedel som exempelvis morfin och fentanyl inte alltid hjälper.

© Wikimedia Commons

Irukandjin är mycket liten – ofta bara ett par centimeter lång – glasklar manet. Den är vanlig i tropiska farvatten längs den australiska nordkusten.

Många räknar det som ett av världens giftigaste djur och till skillnad från andra maneter har irukandjin även nässelceller utanpå klockan. När man först bränner sig känns det som ett insektsstick, men snart börjar symtomen tillta med kräkningar, förhöjt blodtryck, extrem smärta i hela kroppen och hjärtrytmrubbningar.

Det finns inget motgift, men läkare kan i viss grad behandla symtomen. Obehandlad kan en brännskada från en irukandji leda till hjärtstillestånd och hjärnblödning.

Den giftiga maneten skickar 50–100 personer till sjukhuset årligen.

Så förlamar irukandjin sitt byte
© Claus Lunau

Så förlamar irukandjin sitt byte

På tio millisekunder paralyserar irukandjimanetens nematocystceller sitt offer med hjälp av gift.

Cellens utlösare vidrörs av bytet och aktiverar cellen.


Locket på cellen öppnas.


En harpun skjuts ut ur cellen mot offrets hud.


En gifttråd löses ut när det har gått hål på huden.


Giftet pumpas ut genom tråden och in i offrets kropp.