Lider hummern, när den kokas levande?

Man säger att hummern inte hinner märka något, när den kastas i grytan, men hur kan vi egentligen veta vad ett djur upplever?

Kokande vatten i röd gryta
© Shutterstock

Den behandling som vi människor utsätter djur för har varit en källa till moraliska och etiska diskussioner sedan urminnes tider. Många av de tidigaste debatterna koncentrerade sig på att klargöra om djur har en själ. Om så är fallet, måste man utgå ifrån att djur också kan lida. Genom vetenskapliga försök har forskare på senare år försökt finna ett rent objektivt mått föt djurs lidande – till exempel genom att mäta mängden av stresshormoner i djurens blod. Ett avgörande problem är naturligtvis att det är svårt att ge en precis och även biologiskt täckande definition på lidande. Lider en hummer till exempel i mänsklig bemärkelse, när den blir kokt, måste den på ett eller annat sätt vara medveten om vad som sker. Det är då en fråga om hur intelligent det aktuella djuret egentligen är. Eftersom ingen ännu har kunnat ge en precis definition på intelligens, ger den infallsvinkeln inget ytterligare ljus över saken. Man kommer längre, om man i stället frågar om djur kan känna obehag, för i så fall är svaret ett entydigt ja. Man kan på goda grunder inte fråga en hummer, om det gör ont, när den blir kokt, och i många fall dör djuren så snabbt att det är meningslöst att ställa sig frågan. I en del fall försöker dock djuren – om än kortvarigt – att ta sig ur grytan. Det måste vara detsamma som att de registrerar en eller annan form av fysiskt obehag och därför också i den bemärkelsen lider.