Kan maneter vara livsfarliga?

Hur gör en brännmanet för att kunna bränna? Finns det maneter som är så farliga att de kan döda en människa?

Lysande maneter i mörkt vatten
© Shutterstock

Alla maneter är försedda med nässelceller. Det är celler med särskilda trådar som slungas ut vid beröring, och som tränger in genom huden på offret. Samtidigt sprutar en gadd på tråden ut ett paralyserande och brännande gift.

Maneterna använder nässelcellerna, när de fångar sitt byte, men de utgör även ett alldeles utmärkt försvar. Styrkan i det gift som cellerna innehåller varierar i extrem grad från en art till en annan och även beroende på årstid.

Brännmanetens nässelceller lämnar efter sig röda, svidande ränder, men det är betydligt värre att komma i kontakt med en portugisisk örlogsman, som är en så kallad rörmanet. Dess nässelceller är mycket kraftiga, och att träffas av en enda tentakel kan medföra svåra smärtor.

Portugisiska örlogsmän har orsakat åtskilliga dödsfall, eftersom smärtorna kan vara så svåra att offret svimmar och drunknar. Maneternas absoluta giftexpert hittar man i farvattnen runt Australien. Det är den så kallade havsgetingen, vars nässelceller är synnerligen kraftiga och innehåller ett starkt gift.

Mötet med en havsgeting kan i bästa fall resultera i flera dagars kraftiga smärtor samt fruktansvärda ärr. I värsta fall kan det innebära döden, både på grund av att giftet är dödligt, och på grund av att den badande dör av smärta.