Varför har hammarhajen sitt speciella huvud?

Jag har ofta funderat över hammarhajens speciella huvud. Har de märkliga utväxterna något syfte eller var naturen bara på skojhumör, när hajen skapades?

Hammarhaj i havet
© Shutterstock

Även forskarna har funderat över den bisarra avlånga huvudform som har gett hammarhajen dess namn. Nu anser två zoologer från University of Hawaii emellertid att de har hittat förklaringen. Det visar sig att det T-formade huvudet hjälper hajen att hitta mat, men inte på det sätt forskarna trott. Zoologerna gjorde ett försök där de jämförde hammarhajar med revhajar. Båda arterna använder sig vid jakt av elektroreceptorer, som fångar upp svaga elektriska impulser från bytesdjur. Zoologerna spände upp ett nätverk av vajrar på botten av en grund bassäng och skapade därmed ett elektrisk fält runt olika slags låtsasbytesdjur. Det visade sig att hammarhajar tack vare det breda huvudet kunde söka av ett dubbelt så stort område som revhajarna. Hammarhajarnas framgång som jägare berodde alltså inte på att de fick syn på fler bytesdjur eller att huvudet gav extra plats till extra långa elektroreceptorer som forskarna hade trott från början. Det var helt enkelt så att de utspridda receptorerna gav dem fördelar. Samtidigt visade de videoövervakade försöken en annan fördel med det speciella huvudet: hammarhajarna använde huvudet som en extra fena och kunde därför vända på en femöring. Detta innebar att hammarhajarna lättare än revhajarna kunde fånga bytet.